Då kan huvudet rakas

Fråga: En person rakar inte sitt huvud direkt efter ´Umrah. Vad är han skyldig? Svar: Han lämnar inte Ihrâm förrän han rakar huvudet. Han måste dock inte göra det så fort han är klar med ´Umrah. Det går bra att göra det timmar eller dagar efteråt.

Sovande vallfärdare täcker huvudet

Fråga: Vad är domen för att vallfärdaren täcker hela kroppen inklusive sitt huvud medan han sover? Svar: Han ska avtäcka huvudet. Om han råkar täcka det utav glömska, tar han bara bort täcket. Samma sak gäller om han gör så utav okunnighet om domen; han ska bara ta bort det. Han ursäktas för sin glömska […]

Nickar till ett par gånger

86 – Jag frågade om personen som somnar stående, sittande eller åkande varpå han trillar. Ska han två sig på nytt? Han svarade: ”Bryts tvagningen om mannen nickar till ett par gånger med sitt huvud? Det är – om Allâh vill – harmlöst. Men om han sover länge eller börjar drömma föredrar jag att han […]

Täcker huvudet utav rädsla för sjukdom

Fråga: En man täcker hela tiden sitt huvud utav rädsla för sjukdomar. Får han göra det under Ihrâm? Svar: Det får han göra vid behov. Dock måste han sona för det. Antingen föder han sex fattiga (ca 1020 gram), slaktar ett lamm vars kött han fördelar till fattiga eller fastar tre dagar: وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ […]

16. Vad är tillåtet under I´tikâf?

[1] Det är tillåtet att lämna moskén för att utföra naturliga behov. Också lovligt är det att ta ut huvudet ur moskén för att få det tvättat och kammat. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”Medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var i I´tikâf i moskén stack han in huvudet i mitt rum varvid […]

Bevis för gravsten

3060 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Med den kan jag känna igen min broders grav och begrava mina anhöriga bredvid honom.” Rapporterad av Abû Dâwûd (3206), via honom al-Bayhaqî (3/412) och Ibn Shubbah i ”Târikh-ul-Madînah” (1/102) via Kathîr bin Zayd al-Madanî, från al-Muttalib som sade: ”Efter att ´Uthmân bin Madh´ûn hade […]

Sûfî genomför tidelag med åsna… eller?

Min mäster ´Alî Wahîsh… Om han såg en borgmästare eller någon annan på en åsna, tog han ned honom från den och sade: ”Håll dess huvud så att jag kan göra det med den.” Skulle borgmästaren vägra det blev han som fastspänd i marken – han kunde inte ta ett steg. Och skulle han gå […]

ad-Dadjdjâl är en människa

2808 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Efter er kommer en vilseledande och krullig lögnare som skall säga: ”Jag är er Herre.” Den som säger: ”Du är inte alls vår Herre. Vår Herre är Allâh, Honom litar vi till och Honom återvänder vi till. Vi ber Allâh skydda oss mot din ondska”, […]

Tre män från paradiset

´Abdur-Rahmân bin Muhammad al-Faqîh och andra underrättade oss via tillstånd: ´Umar bin Muhammad underrättade oss: Hibatullâh bin Husayn underrättade oss: Muhammad bin Muhammad underrättade oss: Abû Bakr ash-Shâfi´î underrättade oss: Bishr bin Mûsâ berättade för oss: Zakariyyâ bin ´Adî berättade för oss: ´Ubaydullâh bin ´Amr underrättade oss, från Ibn ´Aqîl, från Djâbir som sade: ”Tillsammans […]

Bryter stor blodförlust tvagningen?

Fråga: Bryter stor blodförlust tvagningen? Svar: Mycket blod bryter inte tvagningen om det inte kommer ut ur könet eller anus. Oavsett om det kommer från näsan, sår, huvudet eller någon annanstans, så bryter det inte tvagningen så länge det inte kommer från könet eller anus. Ty det finns inga bevis för att blod bryter tvagningen.