Lägrar två fruar samma dag i Ramadhân

Fråga: Under en och samma dag i Ramadhân lägrade en man sina två hustrur. Ska han sona en eller två gånger? Svar: Han ska sona en gång för att ha kränkt månadens helgd. Hans fasta bröts med hans första samlag. Mannen har syndat och är skyldig att sona en gång. Vad fruarna beträffar, så befallde […]

Giftermål med slavinnor

Allâh (ta´âlâ) sade: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ”OCH VÄLJ hustru eller man bland dem av er som är ensamstående och bland dem av era manliga eller kvinnliga slavar som är lämpade för äktenskap.”1 Enligt versen i ”an-Nisâ’” får en fri man inte gifta sig med en slavinna om inte versens omtalade villkor […]

Djilbâb på axlarna och dekorerad slöja

Fråga: Vad är domen för att kvinnan har på sig dekorerat ytterplagg (عباءة) eller dekorerad slöja? Vad är domen för att hon lägger sitt ytterplagg på axlarna och sedan virar in huvudet och ansiktet med slöja? Slöjan är synlig och döljs inte under ytterplagget. Svar: Det är tvivelsutan uppseendeväckande1. Allâh (ta´âlâ) sade till profetens (sallâ […]

Rekommenderad brudgåva

Det finns ingen gräns för hur stor brudgåvan kan vara då Han (ta´âlâ) säger: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا ”Om ni önskar lämna en hustru och i hennes ställe ta en annan, tag då ingenting ifrån den första, även om ni har gett henne de dyrbaraste gåvor.”1 Det är däremot rekommenderat […]

17. Tillåten intimitet med menstruerande kvinna

16 – Tillåten intimitet med menstruerande kvinna Han får åtnjuta henne till fullo frånsett hennes könsorgan. Det finns flera hadîther i ämnet: 1 – ”… gör allting bortsett från samlag.” 2 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade: ”När vi fick våra månadsperioder befallde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) oss att ta på oss […]

De får bojkottas längre än tre dagar

al-Bukhârî och Muslim rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det är inte tillåtet för muslimen att bojkotta sin muslimske broder längre än tre nätter.” Abû Dâwûd rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som bojkottar sin broder ett helt år har typ spillt hans blod.” Allt detta handlar om […]

Meningsskiljaktighet tillåter inte förbud

Fråga: Vissa makar brukade gå ut med täckta ansikten. Efter att sakfrågan fått spridning i medierna, har deras makar blivit svaga i tron om att det råder delade åsikter i sakfrågan och att det är högt i tak. Följaktligen har de villigt gått med på att deras hustrur går ut med avtäckta ansikten. Vad råder […]

Förtal av ´Â’ishah är förtal av profeten

Allâh (´azza wa djall) sade: الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ”De dåliga kvinnorna är för de dåliga männen och de dåliga männen för de dåliga kvinnorna, liksom de goda kvinnorna är för de goda männen och de goda männen för de goda kvinnorna. De […]

14. Den korrekta dogmen om huset

Till deras dogm hör att älska profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus och känna till dess förträfflighet och heder. I detta fall handlar man enligt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmaning som han gav på Ghadîr Khumm-dagen. Han lovade och prisade Allâh, tillrättavisade och påminde och sade: ”Människor! Jag är endast en människa. […]