Tal i mobiltelefon under Tawâf

Fråga: Vad är domen för att tala i mobiltelefon under Tawâf? Svar: Det är harmlöst: ”Tawâf runt Huset är en bön frånsett att ni talar under tiden.”1 Det är tillåtet, men man ska inte tala mycket utan endast vid behov. 1Ibn Hibbân (3836).

Kunde bara prata

1733 – Ahmad bin Sinân berättade för oss: Jag hörde Shâdh bin Yahyâ säga: Jag hörde en man säga till Yazîd bin Hârûn: ”Abû Khâlid! Vad säger du om Djahmiyyah?” Han svarade: ”De ska krävas på ånger.” En man frågade: ”Vilka är Djahmiyyah, Abû Khâlid?” Yazîd sänkte på huvudet, lyfte upp det efter ett tag […]

Fastan är unik

Fastan har ett drag som inga andra handlingar har; den tillskrivs Allâh (´azza wa djall) som sade: ”Fastan är Min och Jag belönar för den.”1 Det räcker för att bevisa fastans ära. Likaså ärades Huset när det tillskrevs Honom som sade: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ ”Rena Mitt hus.”2 Fastans dygd sticker ut på två vis: 1 – […]

169. al-Qummîs fjärde förvrängning av at-Tawbah

al-Qummî sade gällande Allâhs (ta´âlâ) ord: أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ”Menar ni kanske att uppgifterna att ge pilgrimerna vatten och att underhålla den heliga Moskén kan jämföras med vad den gör som tror på Allâh […]

ad-Dadjdjâls ögon

Muslim sade: 169 – Yahyâ bin Yahyâ berättade för oss: Jag läste för Mâlik, från Nâfi´, från ´Abdullâh bin ´Umar som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag drömde att jag befann mig vid Ka´bah. Jag såg en mörk man så vacker en mörk man bara kan vara och han hade […]

163. al-Qummîs första förvrängning av at-Tawbah

al-Qummî sade: ”Min fader berättade för mig, från Fadhâlah bin Ayyûb, från Abân bin ´Uthmân, från Hakîm bin Djubayr, från ´Alî bin al-Husayn som sade om Hans ord: وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ”Allâh och Hans sändebud tillkännager för alla människor på den Stora vallfärdens dag.”1 ”Tillkännagivandet är De troendes ledare. […]

Shî´ahs Khomeini om att följeslagarna är vidrigare än hundar och svin

Angående andra sekter inklusive Khawâridj som hatar Huset, så finns det inget bevis för att de är orena ehuru de får värre straff än de otrogna. Så om en myndighet skulle revoltera mot ´Alî på grund av makt eller något annat motiv, vilket exempelvis ´Â’ishah, az-Zubayr, Talhah och Mu´âwiyah gjorde, så fordrar det till synes […]

14. Den korrekta dogmen om huset

Till deras dogm hör att älska profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus och känna till dess förträfflighet och heder. I detta fall handlar man enligt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmaning som han gav på Ghadîr Khumm-dagen. Han lovade och prisade Allâh, tillrättavisade och påminde och sade: ”Människor! Jag är endast en människa. […]