Böneutrop i hem som huserar djinner

Fråga: Skall det kallas till bön i hem som huserar besvärliga djinner? Svar: Nej. Det görs på vägen, i vildmarken. I hemmet skall han erinra sig Allâh och läsa Qur’ânen varpå det befarade försvinner. Satan flyr hemmet som al-Baqarah läses i.