85. Profetens kärlek till al-Hasan och al-Husayn

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435) ´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/106) al-Bukhârî (rahimahullâh) sade: 85 – Mûsâ berättade för oss: Mahdî bin Maymûn berättade för oss: Ibn Abî Ya´qûb berättade för oss, från Ibn Abî Nu´aym som sade: ”Jag var med när en man frågade Ibn ´Umar om myggblod. Han sade: ”Var kommer […]

Vår tredje fader

Ibrâhîm (´alayhis-salâm) är vår tredje fader och monoteisternas ledare. Bokens folk kallar honom för ”världens pelare”. Alla religionsanhängare är enade om att högakta och älska honom. Hans bäste son och mänsklighetens mästare Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ärade, högaktade, hedrade och respekterade honom. Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”En man kom till […]

15. Betydelsen av Tâghût

Allâh (ta´âlâ) sade som sagt: أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ ”Dyrka Allâh…” Det är påbud. وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ”… och håll er borta från Tâghût!” Det är påbud i förbjudande syfte. Tâghût tillämpas på allt överdrivet däribland Satan (som är den värsta sorten), magiker, siare, folk som inte dömer med Allâhs lag och folk som uppmanar andra att […]

Vägen är klargjord – upp till människan nu

Fråga: Vad betyder versen: إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ”Vi har visat henne vägen, antingen är hon tacksam eller också otacksam.”1? Svar: Det vill säga att Vi har klargjort vägen för henne. Sändebuden har klargjort. Sanningens lärde har klargjort. Men den vilsne nonchalerar och bryr sig inte. Om du framför bevisen för al-Badawîs […]

Bad okunnigt i moské med grav

Fråga: En person bad i en moské som sägs rymma al-Husayns grav. Han hade ingen kunskap om domen för det. Vad ska han göra? Svar: Det är ogiltigt att be i moskéer som innehåller gravar. Moskéer och gravar går inte ihop i islam. Det är säkrast att han tar igen bönen.

Var inte tysta om Sûfiyyah

Fråga: De flesta lärde i vårt land är Sûfiyyah. De tillåter besök hos moskéer som rymmer gravar och bön vid dem. När de blir frågade ifall det är tillåtet att be al-Husayn och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om hjälp, säger de ja och att det är ett föreskrivet medel. Hur avvisas det […]

164. al-´Ayyâshîs första förvrängning av at-Tawbah

al-´Ayyâshî sade: ”Hakîm bin Djubayr berättade från ´Alî bin al-Husayn som sade om Hans ord: وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ”Allâh och Hans sändebud tillkännager för alla människor på den Stora vallfärdens dag.”1 ”Tillkännagivandet är De troendes ledare ´Alî.” Djâbir berättade från Dja´far bin Muhammad och Abû Dja´far som sade: ”Det […]

Madînahs regnliknande prövningar

Muslim sade: 2885 – Abû Bakr bin Abî Shaybah, ´Amr an-Nâqid , Ishâq bin Ibrâhîm och Ibn Abî ´Umar berättade för oss: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss, från az-Zuhrî, från ´Urwah, från Usâmah som sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställde sig upp på en av Madînahs fästningar och sade: ”Ser ni […]

Haditherna om Satans horn i Öst

Ahmad al-Ghumârî sade: ”Vet att de aktuella hadîtherna tillämpas på dessa utbrytare då de påminner om hadîtherna om Khawâridj. Även om de alla går ut ur religionen (خوارج عن الدين) och hundar i Elden, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem, så är de uppdelade i två typer: 1 – En typ […]

Exempel på Iraks prövningar

Det har redan angivits att Ibn ´Umar sade: ”Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) peka mot Irak och säga: ”Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.” Den rapporteringen tolkar alla andra rapporteringar som nämner Höglandet och Öst abstrakt och klargör att det är Irak och allt […]

Flest prövningar kommer österifrån

Ibn ´Umar sade: ”Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) peka österut och säga: ”Prövningen kommer förvisso därifrån, där Satans horn uppstår.”1 Hadîthen bevisar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetskap då han berättade om vad som skulle ske… Han berättade om att prövningar skall komma österifrån. De flesta prövningar kommer ju […]

Iraks prövningar

al-Bukhârî sade: 16 – Kapitel om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att prövningar kommer österifrån 7093 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Layth berättade för oss, från Nâfi´, från Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga medan han var vänd mot […]

al-Husayns blod i flaskan

Hâfidh Abûl-Khattâb bin Dihyah al-Kalbî sade: ”I en dröm kunde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ses samla al-Husayns blod i en flaska. Även om det bara var en dröm, så var den sann och ingen förvirrande dröm. Dess berättarkedja bands samman av imamen av Ahl-us-Sunnah, den tålmodige under prövningen, Abû ´Abdillâh Ahmad bin […]

Bättre dogm än många som tillskriver sig islam

Den femtonde hadîthen: ´Imrân bin al-Husayn berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till hans fader: ”Husayn! Hur många gudar dyrkar du?” Han svarade: ”Sju, sex på jorden och en ovanför himlen.” Då sade profeten: ”Vem vänder du dig till vid hopp och fruktan?” al-Husayn svarade: ”Till Honom som är ovanför himlen.” Då […]