Ber ´Asr när solen gulnat

Rapporteringar som gör gällande att ´Asr pågår fram till solnedgång gäller bara ursäktade människor förslagsvis kvinnan vars menstruering har upphört, hädaren som konverterat till islam, barnet som blivit könsmoget, den sinnessjuke som blivit sinnesfrisk, sovaren som vaknat och sjuklingen som tillfrisknat. Denna kombination bevisas av att Anas berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu […]

Därför uppstår Satans horn i Irak

´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade: ”Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade bett vände han sig mot människorna och sade: ”Allâh! Välsigna vår stad. Välsigna vår Mudd och vår Sâ´. Allâh! Välsigna vårt Haram och vårt Levanten.” En man sade: ”Och Irak?” Han blev tyst. Därefter sade han samma sak […]

Då borde Madînahs invånare också fördömas

al-Bukhârî, Muslim och Ahmad rapporterade via Nâfi´, från Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga medan han var vänd mot öster: ”Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.” Du vet själv att hadîthens formuleringar fordrar inte alls att alla som föds eller […]

Haditherna om Satans horn i Öst

Ahmad al-Ghumârî sade: ”Vet att de aktuella hadîtherna tillämpas på dessa utbrytare då de påminner om hadîtherna om Khawâridj. Även om de alla går ut ur religionen (خوارج عن الدين) och hundar i Elden, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem, så är de uppdelade i två typer: 1 – En typ […]

Profeten pekade mot Irak

Ahmad och Muslim rapporterade via Handhalah, från Sâlim, från Ibn ´Umar som sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pekade österut och sade: ”Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.” Det är Ahmads formulering. I en annan av hans formuleringar sade Ibn ´Umar: ”Jag såg Allâhs sändebud (sallâ […]

Stängda hjärtan och tillslutna ögon

Ahmad al-Ghumârî sade: ”Vet att de aktuella hadîtherna tillämpas på dessa utbrytare då de påminner om hadîtherna om Khawâridj. Även om de alla går ut ur religionen (خوارج عن الدين) och hundar i Elden, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem, så är de uppdelade i två typer: 1 – En typ […]

En orättvis get

Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Han sade: ”Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]

Prövningarnas Öst

Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställde sig bredvid predikstolen och sade: ”Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.” Han pekade mot öst eftersom dess invånare var otrogna på den tiden. Han nämnde att prövningen skall komma österifrån, vilket har skett. Kamel- och Siffînkrigen […]

Irak är grunden till prövningar

Ibn Mas´ûd sade: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pekade mot Jemen och sade: ”Tron är förvisso därborta. Strävheten och de hårda hjärtan finns i de högljudda kamelherdarna, därhän Satans horn (قرن) dyker upp – i Rabî´ah och Mudhar.”1 Det råder delade åsikter om Satans horn. En teori är att de åsyftar hans huvuds utväxter. […]

Flest prövningar kommer österifrån

Ibn ´Umar sade: ”Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) peka österut och säga: ”Prövningen kommer förvisso därifrån, där Satans horn uppstår.”1 Hadîthen bevisar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetskap då han berättade om vad som skulle ske… Han berättade om att prövningar skall komma österifrån. De flesta prövningar kommer ju […]

Satans horn dyker upp i Irak

2494 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Prövningen kommer förvisso därifrån. Prövningen kommer förvisso därifrån, där Satans horn uppstår.” Han pekade österut. I en annan formulering nämns Irak. Hadîthens alla berättarvägar poängterar mångfaldigt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pekade österut, närmare bestämt Irak, vilket flera konkreta formuleringar intygar. Hadîthen bevisar […]

Betydelsen av Nadjd

al-Bukhârî sade: 16 – Kapitel om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att prövningar kommer österifrån 7094 – ´Alî bin ´Abdillâh berättade för mig: Azhar bin Sa´d berättade för oss, från Ibn ´Awn, från Nâfi´, från Ibn ´Umar som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! […]

Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår

al-Bukhârî sade: 16 – Kapitel om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att prövningar kommer österifrån 7093 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Layth berättade för oss, från Nâfi´, från Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga medan han var vänd […]

Ignoranten om Satans horn från Nadjd

2246 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh! Välsigna vårt Makkah! Allâh! Välsigna vårt Madînah! Allâh! Välsigna vårt Levanten! Välsigna också vår Sâ´ och vår Mudd!” En man sade: ”Allâhs sändebud! Vårt Irak också.” Han vände sig bort från honom varpå mannen upprepade det två gånger till. Slutligen sade han: ”Där finns jordbävningar […]

5. Den korrekta dogmen om Allâhs änglar

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör tron på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, uppståndelsen efter döden och ödet. Tron på Allâh innefattas av Tawhîd-ur-Rubûbiyyah, Tawhîd-ul-Ulûhiyyah och Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât, vilket redan har omnämnts. Tron på änglarna handlar om att bekräfta och betro deras existens, omnämnda namn och handlingar. Han (ta´âlâ) sade: آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ […]