37. Tron består av tal och handling

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Tron består av tal och handling, den stiger och den sjunker. Det står i rapporteringen: ”De troende med den fullkomligaste tron är de med den bästa karaktären.”1 FÖRKLARING Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm om tron. Tron består av tungans tal, hjärtats dogm och kroppsdelarnas handling. Den stiger med lydnad […]

72. Syndaren enligt Ahl-us-Sunnah och Ahl-ul-Bid´a

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Till skillnad från Khawâridj gör de inte Takfîr på muslimer som faller i trots och stora synder. Brödraskapet i tron förblir trots synder. Han (subhânah) sade: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ”Och om en broder till honom vill efterskänka en del [av gärningsmannens […]

Syndaren skall döljas och inte skandaliseras

Fråga: Vad är domen för att kalla en syndare för ”horkarl”, ”oanständig” och ”backant”? Svar: Det är inte tillåtet att skandalisera en individ för hans synder. Han är ålagd att råda honom och dölja honom: ”Den som döljer en muslim, döljer Allâh honom i såväl detta liv som i det efterkommande.”1 Däremot skall han fortsätta […]