Havet at-Tabrîzî och alkoholmissbruk

al-Aflâkî sade: ”En dag ville en avundsjuk motståndare till de lärde fråga ar-Rûmî om sprit; är det tillåtet eller förbjudet? Syftet var att angripa vår mäster at-Tabrîzîs heder. Följaktligen svarade ar-Rûmî på ett antydande vis och sade: ”Vad skadar dig att han dricker sprit? Om en flaska sprit hade hällts ut i havet skulle det […]

Dränk och plundra Ahl-us-Sunnah så att ingen ser

al-Kulaynî rapporterade: ”Alla människor frånsett våra anhängare är horbarn.”1 Till följd därav tillåter de mord på och plundring av Ahl-us-Sunnah. Dâwûd bin Farqad sade: ”Jag frågad Abû ´Abdillâh om en hatare (الناصب) varpå han svarade: ”Hans liv är lovligt att tagas, men jag fruktar för dig. Om du kan välta ett stenblock över honom eller […]

Horbarnet med föräldrarnas äktingar

Fråga: Vad händer med ett horbarn? Svar: Staten får ta hand om det. Fråga: Inte dess föräldrar? Svar: De får ta hand om det som ett faderlöst barn. De skall dock inte anmäla barnet som familjemedlem. Och om de får andra äkta barn, särskilt flickor, så anses de inte vara barnets syskon. Det barnet får […]

Mannen ärver inte horbarnet

Fråga: En man horade med en kvinna. Får han gifta sig med henne? Svar: Nej. Fråga: Inte heller om hon har ångrat sig och förbättrat sig? Svar: Om båda två ångrar sig, får de gifta sig med varandra. Men om hon blev gravid med honom innan det, är barnet ett horbarn. Fråga: Han ärver inte […]