79. Vi beskyller inte stora syndare för otro

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 142 Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade: 18 – Vi beskyller ingen som ber mot Qiblah för otro till följd av deras synder. Deras hemligheter anför vi Allâh (´azza wa djall). FÖRKLARING Detta avvisar Khawâridj. Han sade: ”Deras hemligheter anför vi Allâh (´azza […]

Gifter sig under Ihrâm

Fråga: Om en person gifter sig under Ihrâm. Är äktenskapet hor? Svar: Nej, men det är tveksamt. Därför ska vigseln upprepas. Han är inte ålagd mer än så.

Sûfî kysser berusad yngling på munnen

Efter att vi hade bett Maghrib kom Shaykhens vänner däribland Shaykh ´Abdus-Salâm as-Sarghînî och Shaykh Mahdî al-´Alawî. De började spela schack. Shaykhen såg det men fördömde inte dem. Det betyder att han tillhör de lärde som inte lever som de lär, tänkte jag tyst för mig själv. Därefter lämnade de schackspelet och gick över till […]

ar-Rûmîs glåpord mot oliktänkare

al-Aflâkî sade: ”En lärd man som var mycket svag för nonsens och genomsyrad i njutningar sade: ”Man skall inte gå ned i Sudjûd till en skapelse.” Han uttalade sig på detta vis och var respektlös mot trosfränderna. Då sade vår mäster: ”Broder till en hora! Varför skall jag inte göra Sudjûd till en person som […]

51. Allah talar och vi talar

Skapelsen talar och Allâh (´azza wa djall) talar. Skapelsen hör och Allâh (djalla wa ´alâ) hör. Skapelsen ser och Allâh (djalla wa ´alâ) ser. Men Allâhs egenskaper är typiska för Honom och skapelsernas egenskaper är typiska för dem. De liknar inte varandra. Skapelsernas egenskaper är skapade till skillnad från Hans egenskaper som är oskapade och […]

Horbarnet som förbjuds paradiset

673 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Paradiset skall inte inträdas av den som är dålig mot sina föräldrar, påminner andra om sina tjänster till dem, alkoholisten och horbarnet.” Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utsago om att horbarnet inte skall inträda i paradiset skall inte förstås bokstavligt. Det uttalandet syftar på personen […]

Här vittnar inga kvinnor

Vittnen till hor måste vara män. Det är inte giltigt under några som helst omständigheter att vittnena är kvinnor. Därom har mig veterligen de lärde inga delade åsikter, förutom att det sägs att ´Atâ’ och Hammâd ansåg att det går bra med tre män och två kvinnor. Ibn Qudâmah sade: ”Den åsikten är avvikande och saknar […]

1. Hadîth ”Må Allâh försköna personen som hör något från oss…”

89 – Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Må Allâh försköna personen som hör något från oss och förkunnar det ordagrant. Måhända har den förkunnade bättre förståelse än åhöraren.”1 Rapporterad av Abû Dâwûd2, at-Tirmidhî och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” med formuleringen: ”Må Allâh benåda…” […]

Vad skall han göra med flickan?

Fråga: En broder i USA brukade vara syndig varefter han blev vägledd av Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). I sitt gamla liv fick han bland annat en flicka via hor. Vad skall han göra med henne? Om han lämnar henne blir hon nasaré och faller för synderna därborta. Om han hämtar henne till sitt muslimska hemland […]