Stolt Salafî

Fråga: Vad ska jag svara en person som frågar mig om jag är Salafî? Svar: Det är en ära. Säg att du är en stolt Salafî. Enkelt svar. Vad betyder Salafî? Salafî betyder att man följer företrädarna Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare i allmänhet och hans renläriga kalifer i synnerhet som […]

Läser ´Îd-bönens Takbîrât högt

Fråga: ´Îd-bönens tillagda Takbîrât läses högt av de ledda. Vad är domen för det? Svar: Det är harmlöst. Det ska dock inte vara alltför högt. Det ska vara så högt att de kan höra sig själva.

Får imamen läsa Basmalah högt innan al-Fâtihah?

Fråga: Får imamen läsa Basmalah högt innan al-Fâtihah? Svar: Det beror på rättsskolan som följs av landet han befinner sig i. Om landet följer en rättsskola som inte läser Basmalah högt, låter han bli för att inte förvirra folk. Och om landet följer en rättsskola som läser Basmalah högt, gör han detsamma.

Störig högläsning i bön

Fråga: Vissa bedjande läser Qur’ânen och erinran högt så att de stör dem som ber bredvid… Svar: Det är inte tillåtet. Han skall inte höja rösten och störa de andra. En natt såg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagarna läsa högt och sade: ”Människor! Alla har ni intima konversationer med er Herre. Ingen skall […]

Skall inte läsas i lugn och jämn rytm

Fråga: Får erinran (الذكر) efter bönen läsas högt i en lugn och jämn rytm? Svar: Det är Qur’ânen som läses i lugn och jämn rytm. Allâh (djalla wa ´alâ) sade: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ”Och läs högt ur Qur’ânen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal och tanken fäst vid dess mening.”1 Åkallan och […]