al-Albânîs examensbetyg

29 – ´Alî berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mitt samfunds bästa människor är de strävaste; när de blir arga återvänder de.” Falsk. I helhet är alla hadîther om strävhet påhittade bortsett från hadîthen som Duwayd återberättade från Abû Mansûr al-Fârisî som är svag på grund av avsaknad följeslagare i berättarkedjan. […]

Erinran i WC

Fråga: Människan ska alltid erinra sig Allâh. Det enda undantaget är att hon befinner sig på platser vari erinran är förmenad, som till exempel WC. Ska hon upphöra erinra sig Allâh helt och fullt i WC? Svar: Erinran i hjärtat gäller alltid och överallt, i WC och på andra platser. Däremot är det föraktfullt att […]

Sex månader utan bön och fasta

Fråga: En patient på sjukhuset har i sex månaders tid varken bett eller fastat på grund av oförmåga. Hur skall man be och fasta å hans vägnar? Svar: Jag tror inte att någon inte klarar av att be. Antingen ber man stående, om det inte går får man be sittande, och om det inte heller […]

Fastans tre nivåer

Fastan har tre nivåer: 1 – Den allmänna. 2 – Den särskilda. 3 – Den särskilt särskilda. Den allmänna fastan handlar om att förhindra magen och könet från frestelser. Den särskilda fastan handlar om att sänka blicken och akta tungan, händerna, benen, hörseln, synen och alla andra kroppsdelar från synder. Den särskilt särskilda fastan handlar […]

De visa och de pretentiösa

Hjärtat som närs med påminnelse förses med reflektion, rensas på förstörelse, ser märkvärdigheter och inspireras av visdom. Alla som målar upp sig som vetande och visa är i själva verket inte alls på det sättet. De vetande och visa är de som upplivar sina hjärtan genom att dräpa lusten. Den som dödar sitt hjärta genom […]

Tro och handling – två oskiljaktiga pelare

All ytlig islam som inte ackompanjeras med dold tro är värdelös till dess att den ackompanjeras med dold tro. Och all dold tro som inte ackompanjeras med ytliga islamiska ritualer är värdelös, oavsett vilken dold tro det handlar om. Så om hjärtat spricker av kärlek och rädsla utan att kroppen dyrkar med befallningar och uppenbara […]

Så fördöms utspridda synder

Fråga: Sett till alla dessa utspridda synder; hur kan en människa fördöma dem på ett föreskrivet sätt? Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den av er som ser något orätt skall ändra på det med handen.” Det tillkommer myndigheterna. ”Klarar han inte av det, gör han det med munnen.” Det tillkommer de lärde […]

Det förbjudna blodet

Allâh (´azza wa djall) sade: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ ”Vad Han har förbjudit er är kött av självdöda djur, blod och svinkött och sådant som offrats åt en annan än Allâh.”1 Versen bevisar att blod är förbjudet, det vill säga blodet som kommer ut under slakten. Blodet […]

37. Tron består av tal och handling

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Tron består av tal och handling, den stiger och den sjunker. Det står i rapporteringen: ”De troende med den fullkomligaste tron är de med den bästa karaktären.”1 FÖRKLARING Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm om tron. Tron består av tungans tal, hjärtats dogm och kroppsdelarnas handling. Den stiger med lydnad […]

1. Den gruppen har rätt

Du frågade mig om tron och samfundets oenighet om dess fulländning, ökning och sänkning. Därtill ville du även veta vad Ahl-us-Sunnah säger i sakfrågan och vilka argument deras oliktänkare har. Redan i begynnelsen har Salaf och deras efterföljare fram till skrivande stund talat om ämnet. Uppriktigt och ingående har jag skrivit till dig allt jag […]

353. Vad är domen för att sörja en avliden person?

Fråga 353: Vad är domen för att sörja en avliden person? Går det emot välbehaget med beslutet och ödet? Svar: Den sorgen är naturlig. Människan ställs inte till svar för den. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i samband med hans son Ibrâhîms död: ”Ögat gråter och hjärtat sörjer och vi säger inget som […]

ar-Rûmîs förälskelse i at-Tabrîzî

Första gången at-Tabrîzî gav sig iväg blev ar-Rûmî fullständigt deprimerad. Han stannade inomhus och gick inte alls ut, vilket folket hade förväntat sig att han skulle göra. Han förblev i sitt hem i hopp om att få hum om var at-Tabrîzî befann sig. Till sist fick han veta att han var i Levanten varpå han […]

Uttalad avsikt är tvångstankarnas slagfält

Avsikt är föresatsen och beslutsamheten att utföra något. Dess plats ligger i hjärtat. Den har ingenting med tungan att göra. Därför rapporteras ingen uttalad avsikt alls från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. Inte heller har vi hört det nämnas från dem. Dessa fraser som har innoverats i samband med rening och […]

Stå upp för sanningen!

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Räds inga människor för att säga sanningen som ni har vetskap om.”1 Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frukta inga människor för att säga sanningen som ni ser eller hör.”2 […]

Föder hyckleri i hjärtat

Allâh (´azza wa djall) säger: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ”Men det finns människor som betalar historier för att, utan egen kunskap, locka från Allâhs väg, och göra narr av den. De skall få utstå ett förödmjukande straff.”1 ´Abdullâh bin Mas´ûd, Ibn […]

Exempel på ogiltiga handlingar

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får det han har avsett.”1 Denna hadîth utgör en pelare i hjärtats handlingar och väger de dolda handlingarna. Samtidigt utgör ´Â’ishahs följande hadîth en pelare i kroppsdelarnas handlingar: ”Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår […]

Studenter fördömer synder

Fråga: Med tanke på offentliga synder finns det studenter och kallare som fördömer dem genom att sprida de lärdas utslag. De protesterar inte alls mot makthavaren. Samtidigt fördöms de av andra studenter som säger att det är de lärdas uppgift. Vad är korrekt? Svar: Det klargjorde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han sade: […]

Ahl-ul-Bid´as kallare är mänskliga djävlar

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”Det tolfte kapitlet: Behandling av hjärtat som har blivit sjukt av Satan. Det här kapitlet är ett av bokens viktigaste och nyttigaste kapitel. De senare moralisterna har inte månat om det på samma sätt som de har månat om jaget och dess brister och sjukdomar. De fördjupade sig inom det där […]

Det rena hjärtat

Allâh (´azza wa djall) sade: يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ”… den Dag då varken rikedom eller söner skall vara till gagn och då bara den [kan känna sig trygg] som stiger fram inför Allâh med rent hjärta.”1 Det rena hjärtat är det som är skonat avguderi, hätskhet, […]