Naturkatastrofer är från Allâh

I samband med jordbävningar, stormar eller översvämningar säger vissa att företeelserna hör till naturens gång och saknar vikt. Helt visst tyder ett sådant resonemang på hårda hjärtan och avsaknad lärdom av dessa väldiga katastrofer. Människan måste veta att naturen har ingenting att säga till om och att katastroferna är från Allâh (´azza wa djall) med […]

Viktigt med raka rader

al-Bukhârî sade: 24 – Kapitel om att gå ut ur moskén skäligt 639 – ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh berättade för oss: Ibrâhîm bin as-Sa´d berättade för oss, från Sâlih bin Kaysân, från Ibn Shihâb, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah som sade: ”Efter att Iqâmah hade lästs och raderna rätats kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Steg för steg med Ahl-ul-Bid´a tills att hjärtat svartnar

Prövningar kan vara jordiska i form av destruktiva frestelser. De kan också vara i form av tvivel, innovationer och villfarelser som leder sina utövare till följderna som nämns i hadîthen: ”Prövningar angriper hjärtan som en halmmatta, strå för strå. Hjärtat som accepterar dem får en svart prick och hjärtat som förkastar dem får en vit […]

Trevliga innovatörer påverkar

103 – Abûs-Salt. Den avhållsamme och lärde Shaykhen, Shaykhen av Shî´ah. Abûs-Salt ´Abdus-Salâm bin Sâlih al-Harawî an-Naysâbûrî. Abû Muhriz sade: ”Jag frågade Yahyâ bin Ma´în om Abûs-Salt varvid han svarade: ”Han tillhör inte dem som ljuger.” ´Abbâs sade: ”Jag hörde Ibn Ma´în säga att Abûs-Salt är pålitlig. När de nämnde för honom hadîthen: ”Jag är […]

62. Ingen rörelse utan Allâh

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Helt visst är Han slavarnas Herre och deras handlingars Herre som har bestämt deras rörelser och livslängder. FÖRKLARING Allâh är slavarnas Herre. Han äger dem och styr dem, Han fostrar dem och livnär dem med Sina favörer. Han fostrar deras hjärtan med uppenbarelse och […]

360. Videofilmer i påminnande syfte

Fråga 360: Är det tillåtet att titta på videofilmer där lik tvättas, lindas och begravs i påminnande syfte? Filmerna är ackompanjerade med prosan: Det är inte främlingen i Levanten och Jemen som är främling främlingen är han som är främling i graven och lakanet Svar: Helt klart skall hjärtan påminnas. Dock är påminnelser med hjälp […]

al-Djuwaynî anammar Salafs dogm på dödsbädden

Imâm Abûl-Ma´âlî ´Abdul-Malik bin ´Abdillâh al-Djuwaynî ash-Shâfi´î sade i ”ar-Risâlah an-Nidhâmiyyah”: ”De lärde är oense om den bokstavstrogna skildringen i Qur’ânen och Sunnah. Vissa anser att de ska tolkas. Salafs imamer tolkade däremot inte och valde istället att framföra dem ordagrant och anförtro Herren (subhânah) deras betydelser. Religionen som jag behagas av och dyrkar Allâh […]

al-´Awnî och hans likars sjuka hjärtan

Fråga: Ni känner väl till denne vilsne Hâtim ash-Shârif eller vad han nu heter? Dessa dagar förtalar han ”ad-Durar as-Saniyyah” och påstår att den är grunden till Takfîr. Han anklagar Shaykh Abâ Butayn och Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb för att vara Khawâridj. Vad säger ni om det? Svar: Den som förtalar [oklart ljud] kallets imamer […]

29. Avslagning förhindrar tron

En annan faktor som avleder människorna från den klargjorda sanningen är att de förkastar den. Följaktligen straffas de med omvända hjärtan och syner varpå det vackra förfulas och vice versa. Han (ta´âlâ) sade: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ”Men när de vek av, vilseledde Allâh deras hjärtan.”1 وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ […]

Så länge en Sunnî lever råder sanningen

Ibn Abî Usâmah sade: ”Det har berättats för oss att det sades till Ahmad under prövningen: ”Abû ´Abdillâh! Ser du inte hur sanningen har övermannats av falskheten?” Han sade: ”Aldrig! Falskheten råder över sanningen först när hjärtan förflyttas från vägledning till villfarelse. Våra hjärtan håller fortfarande fast vid sanningen.” Abû Dja´far al-Anbârî sade: ”När jag […]

Typiskt blinda Ahl-ul-Bid´a

Ahmad al-Ghumârî sade: ”Vet att de aktuella hadîtherna tillämpas på dessa utbrytare då de påminner om hadîtherna om Khawâridj. Även om de alla går ut ur religionen (خوارج عن الدين) och hundar i Elden, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem, så är de uppdelade i två typer: 1 – En typ […]

Grunden till stabilitet

Allâh (´azza wa djall) sade: مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ”INGEN olycka drabbar utan Allâhs tillåtelse. Allâh ger hjärtat hos den som tror på Honom dess vägledning. – Allâh har kunskap om allt!”1 Grunden till stabilitet ligger i hjärtat och dess tålamod och övertygelse […]

Hjärtans tro varierar

Allâh (´azza wa djall) sade: هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ”Det är Han som har fyllt de troendes hjärtan med lugn och tillförsikt, så att deras tro skall växa sig allt starkare; – himlarnas och jordens härskaror tillhör Allâh och Allâh […]

Följ och kalla till Sunnah

32 – Allahs sändebud sade: ”Rätta till era rader. Rätta till era rader. Rätta till era rader. Vid Allah! Antingen rättar ni till era rader eller också delar Allah på era hjärtan.” Rapporterad av Abû Dâwûd (662), Ibn Hibbân (396), Ahmad (4/276) och ad-Dûlâbî (2/86) via Abûl-Qâsim al-Djadalî Husayn bin al-Hârith: Jag hörde an-Nu´mân bin […]

Axel mot axel, knä mot knä, häl mot häl – så bads det på profetens tid

32 – Allahs [Islamic phrases=”Shallallahu ’alaihi wa ’ala Alihi wa Sallam”]G[/Islamic] sändebud sade: ”Rätta till era rader. Rätta till era rader. Rätta till era rader. Vid Allah! Antingen rättar ni till era rader eller också delar Allah på era hjärtan.” Rapporterad av Abû Dâwûd (662), Ibn Hibbân (396), Ahmad (4/276) och ad-Dûlâbî (2/86) via Abûl-Qâsim al-Djadalî […]

Jämna och kompakta rader

32 – Allahs sändebud [Islamic phrases=”Shallallahu ’alaihi wa ’ala Alihi wa Sallam”]G[/Islamic] sade: ”Rätta till era rader. Rätta till era rader. Rätta till era rader. Vid Allah! Antingen rättar ni till era rader eller också delar Allah på era hjärtan.” Rapporterad av Abû Dâwûd (662), Ibn Hibbân (396), Ahmad (4/276) och ad-Dûlâbî (2/86) via Abûl-Qâsim al-Djadalî […]

Påminner om galningar och sofister

Iblîs övertag över människor som lider av tvångstankar får dem att se ut som galningar. Deras ideologi påminner om sofism1 som dementerar existensens realia, det materiella och människans självklara kunskap. Dessa människor ser klart och tydligt hur de tvättar sina kroppsdelar. De gör Takbîr och läser med sina tungor så att deras öron hör och […]

Vad är domen för att uttala avsikten inför bön?

Fråga: Vad är domen för att uttala avsikten inför bön och annan dyrkelse? Svar: Uttalad avsikt vad okänd på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Salafs tid. Handlingen har alltså hittats på av folk. Därtill är den onödig. Ty avsikten ligger i hjärtat och Allâh (ta´âlâ) vet vad som finns i Hans slavars hjärtan. […]

73. Ahl-us-Sunnahs förhållande till följeslagarna

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs principer hör att de vare sig känner något agg mot eller förtalar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. De är som Allâh (ta´âlâ) beskrev dem när Han sade: وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا […]