Det bästa är det nyttigaste

Fråga: Är det bättre att läsa Qur’ânen eller lyssna till inspelad Qur’ân-läsning? Svar: Det bästa är det som är nyttigast för personens hjärta och påverkar honom mest positivt. Syftet med Qur’ân-läsningen är att reflektera, förståelse betydelserna och praktisera Allâhs skrift. Allâh (subhânah) sade: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ”Detta är en […]

Värdelös trosbekännelse

2590 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Dödsängeln kom till en döende man utan att finna något gott i honom. Han öppnade hans hjärta utan att finna något i det. Därefter öppnade han hans mun och såg hans tunga uttala ”Det finns ingen sann gud utom Allâh”. Följaktligen […]

Ungdomars felaktiga metod

Fråga: Vissa ungdomar tycker om kallet men tillämpar ett felaktigt tillvägagångssätt. De vill inte vara hårda för att kunna attrahera folk. Följaktligen låter de människorna besitta sina fel som kan vara såväl dogmatiska som praktiska och syndiga. Vad säger ni om det? Svar: Vad är din agenda om du inte fördömer dem och försöker tillfredsställa […]

Skydd mot dålig fru, granne, avkomma och vän

3137 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade be: اللَّهُمَّ إنِّي أّعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ، وَمِنْ زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ المَشِيبِ، وَمِنْ وَلَدٍ يَكُونُ عَليَّ رَبّاً، وَمِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابَاً، وَمِنْ خَلِيْلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي، وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي؛ إِنْ رَأَى حَسَنَةً دَفَنَهَا، وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا ”Allâh! Jag ber Dig skydda mig mot dåliga grannar, […]

13. Vem tjänar på att dyrka Allâh?

Därpå sade Allâh (djalla wa ´alâ): مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ”Jag begär ingen försörjning och ingen föda av dem.”1 Det bevisar att Allâh har inget behov av deras dyrkan; det är de som behöver dyrka Allâh. Allâh har bara skapat djinner och människor för att de skall dyrka Honom. Det […]

1. Hadîth ”Allâh! Jag ber Dig skydda mig mot en kunskap…”

123 – Zayd bin Arqam (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ”Allâh! Jag ber Dig skydda mig mot en kunskap som inte gagnar, mot ett hjärta som […]

Lugn och fin till bönen

al-Bukhârî sade: 21 – Kapitel om att den som beger sig till bönen ska vara lugn och fin och inte ha bråttom. Qatâdah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det ni hinner med av bönen skall ni be och det ni går miste om skall ni ta igen.”1 Lugnet ligger i hjärtat […]

Ibn Taymiyyahs slutsats kan inte accepteras

Fråga: Ibn-ul-Qayyim berättade att han hörde Shaykh-ul-Islâm säga: ”Den som slår vakt om bönen: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ برَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ ”Du Levande! Du Upprätthållande! Jag söker hjälp via Din nåd.” fyrtio dagar mellan böneutropet till Fadjr och Iqâmah begåvas med ett levande hjärta som inte dör.”1 Har det uttalandet något bevis? Är det korrekt? Svar: […]

Det nyttigaste för ungdomarna

Numera säger vissa att ingen kan vara lärd förrän han förstår sig på de nutida frågorna (فقه الواقع). De glömmer dock bort att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh låter den som Han vill väl förstå religionen.”1 Också glömmer de bort att personen som sysselsätter sig med nutida frågor distraheras från religiös förståelse […]

31. Högmod förhindrar tron

Att beljuga sändebuden och deras anhängare, nedvärdera dem och håna dem hejdar också tron. Som Nûhs folk sade: أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ”Skall vi tro på dig som har slöddret till anhängare?”1 مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ”Vi ser att du inte är mer än en […]

57. Obligatorisk självrannsakan gentemot Allahs egenskaper

77 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade: ”Det enda gemensamma en sak i detta liv har med dess motsvarighet i paradiset är namnet.”1 78 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”I paradiset finns det som inget öga har sett, inget öra har hört och inget hjärta har anat.”2 Vi vet verkligen att […]

Så baserar Sûfiyyah och Ahl-ul-Bid´a sina ritualer

Vissa principvetare har kommit med ett femte bevis: lösa fördelar (المصالح المرسلة). Enligt dem utgörs bevis antingen av Qur’ânen, Sunnah, samstämmighet, korrekt analogi eller också lösa fördelar. Det är fel. Ty om dessa fördelar intygas av föreskriften så tillhör de föreskriften och är inkluderade till Qur’ânen, Sunnah, samstämmigheten eller den korrekta analogin. Och om fördelen […]

Stängda hjärtan och tillslutna ögon

Ahmad al-Ghumârî sade: ”Vet att de aktuella hadîtherna tillämpas på dessa utbrytare då de påminner om hadîtherna om Khawâridj. Även om de alla går ut ur religionen (خوارج عن الدين) och hundar i Elden, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem, så är de uppdelade i två typer: 1 – En typ […]

32. al-Mughîrah bin Shu´bahs ord om Allâhs händer

33 – ash-Sha´bî berättade att han hörde al-Mughîrah bin Shu´bah säga: ”Mûsâ frågade sin Herre: ”Herre! Underrätta mig om personen som får den högsta nivån i paradiset.” Han sade: ”De är människor vars lycksalighet Jag har planterat med Min hand och förseglat; inget öga har sett den, inget öra har hört den och inget hjärta […]

4. Hadîth ”Må Allâh försköna slaven som hör mina ord…”

92 – Djubayr bin Mut´im sade: ”Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga i Khayf i Minâ: ”Må Allâh försköna slaven som hör mina ord, memorerar dem, förstår dem och förkunnar dem till dem som inte har hört dem. Personen som framför förståelse saknar kanske själv förståelse. Måhända har den förkunnade bättre […]

Skolastisk Idrjâ’ i boken ”al-´Âlim wal-Muta´allim”

Hela boken ”al-´Âlim wal-Muta´allim” består av innovationen Irdjâ’ utifrån skolastikernas dogm; tron består enbart av hjärtats bekräftelse, utan tal och utan handling. Till det har de tagit hjälp av rationella analogier. Härmed lyder några exempel på den dogmen i denna bok: 1 – ”Den som tror med sitt hjärta, utan att tala med sin tunga, […]

2. Hadîth ”Må Allâh försköna personen som hör ett tal från oss…”

90 – Zayd bin Thâbit berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Må Allâh försköna personen som hör ett tal från oss och förkunnar det till någon annan. Måhända har den förkunnade bättre förståelse än personen som framför förståelsen. Måhända är personen som framför förståelse själv inte förstående. En muslims hjärta avundas […]

74. Vad är domen för att förtala de lärda?

Fråga 74: Numera är det vanligt att stora lärda förtalas och anklagas för otro och synder. Framför allt efter deras utslag om sprängattentat har de blivit beskyllda för att brista i hat och kärlek för Allâhs sak. Vad är domen för att avvisa sådana ungdomar? Svar: Ignoranten skall tiga. Han skall tiga och frukta Allâh […]

Den som gör ont skall straffas för det

Allâh (´azza wa djall) sade: مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ”Den som gör ont skall straffas för det.”1 Det omfattar alla handlare eftersom det onda inkluderar såväl små synder som stora synder. Även straffet är allomfattande och inkluderar såväl små straff som stora, jordiska som post-jordiska. Bara Allâh känner människornas nivåer i denna sak; vissa […]

Tron måste upprätthållas till döden

Sufyân bin ´Abdillâh ath-Thaqafî sade: ”Jag sade: ”Allâhs sändebud! Berätta för mig om något i islam som jag därefter inte behöver fråga någon annan om.” Han sade: ”Säg: ”Jag tror på Allâh” och var sedan upprätt.”1 Den här mannen bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om ett nyttigt ord som innehöll allt gott och […]