Allâh var med profeten och Abû Bakr

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677) Sharh Sahîh Muslim (15/122) Muslim sade: 2381 – Zuhayr bin Harb, ´Abd bin Humayd och ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân ad-Dârimî berättade för oss: Habbân bin Bilâl berättade för oss: Hammâm berättade för oss: Thâbit berättade för oss: Anas bin Mâlik berättade för oss att Abû Bakr as-Siddîq sade till […]

Allâh är med de tålmodiga

Allâh (´azza wa djall) sade: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ”TROENDE! Sök hjälp med tålamod och bön! Allâh är sannerligen med de tålmodiga, de som håller ut.”1 Det vill säga att Han är med dem med bistånd och hjälp. 12:153

Bönhörd bön vid grav är prövning

Sanna gravar och sanna händelseplatser är oerhört få. Flera lärde har sagt att vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav är den enda kända profetgraven. Andra kan också bekräfta någon annan profets grav däribland Ibrâhîms (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav. Måhända vet man mot vilket håll graven ligger men inte exakt var. Så […]

Allâh är med de gudfruktiga

Allâh (´azza wa djall) sade: إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ ”Allâh är med dem som fruktar…” Det vill säga genom att avstå från förbuden. وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ”… och som gör det goda och det rätta.”1 Det vill säga med hjälp och bistånd. 116:128

Exorcist nyttjar muslimska djinner

Fråga: Vissa Qur’ân-exorcister nyttjar muslimska djinner mot otrogna djinner… Svar: Nej! Det är inte tillåtet att be djinner om hjälp. Inte heller frånvarande. Inte heller döda. Det är inte tillåtet att vädja inför någon som inte är levande, närvarande och förmögen att hjälpa. Dessa tre villkor måste uppfyllas: 1 – Han skall vara levande, inte […]