Ingen nationalism i islam

Vet att den arabiska nationalismens största propagandister är bland andra Abû Djahl, Abû Lahab, al-Walîd bin al-Mughîrah och andra ledare för otro. Han (ta´âlâ) klargjorde deras fanatiska nationalism i flera verser däribland: حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا ”För oss räcker det som var våra förfäders tro.”1 بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا ”Vi följer dem […]

Döva och stumma domare

Fråga: Är det tillåtet att döva och stumma får motsvariga domare för att kunna underlätta deras fall? Svar: Nej. Något sådant har aldrig kommit på tal i den islamiska historian. Det har aldrig nämnts att döva och stumma fått egna domare.

Ingen arabiska, ingen kunskap

Hâfidh Abû Nu´aym bin ´Adî sade: Jag hörde ar-Rabî´ säga flera gånger: ”Om du bara hade sett ash-Shâfi´î och hans retorik och vältalighet skulle du förundrats. Om han hade skrivit sina böcker utmed den arabiska som han brukade debattera med oss på skulle vi inte klarat av att läsa dem på grund av hans vältalighet […]