11. Den korrekta dogmen om den som inte ber

Den enda uteblivna handlingen som är otro är bönen. Den som inte ber alls hädar. Det var Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare enade om. ´Abdullâh bin Shaqîq sade: ”Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare ansåg ingen utebliven handling vara otro frånsett bönen.”1 Takfîr är Allâhs rätt. Således är det inte tillåtet […]

Inget för studenter och nybörjare

Fråga: Vilka villkor och hinder har Takfîr? Svar: Takfîr är inget som skall vara ett ständigt samtalsämne. Det är lärda och insiktsfulla som skall behandla Takfîr. Det är de som tar sig an det. Offentligheten, labila studenter och nybörjare skall inte låta Takfîr vara ett ständigt samtalsämne.