3. Hadîth ”Under min himmelsfärd passerade jag…”

125 – Han1 berättade också att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Under min himmelsfärd passerade jag människor vars läppar klipptes med eldsaxar. Jag sade: ”Djibrîl! Vilka är dessa?” Han svarade: ”Ditt samfunds predikanter som inte levde som de lärde.”2 1Det vill säga Usâmah bin Zayd. Det är ett gravt fel och […]

3. Allahs tal är hörbart

[4] Qur’ânen är Allâhs nedsända och oskapade tal oavsett hur den läses och skrivs och var den än reciteras. Skriften är det skrivna, läsningen är det lästa och recitationen är det reciterade. Allâhs tal är evigt och inte skapat i någon situation. Allâhs tal är vare sig skapat, uppkommet eller tillverkat på något som helst […]

Här gör vi Tabdî´ och här gör vi inte

Ibn ´Abbâs berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag såg min Herre; lockig, skägglös och iklädd grön mantel.”1 Rapporteringen är svag och går emot det autentiska. Den är inte i enlighet med al-Bukhârîs och Muslims villkor. Även om återberättarna inte är beskyllda för lögn, så är de inte heller skyddade mot […]