34. När fick profeten utvandra?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377) Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 103-104 Fråga 34: När fick profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillstånd att utvandra? Svar: När avgudadyrkarna insåg att Allâh hade försett profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med hjälpare och stödjare och att hans följeslagare hade hittat en säker stad att utvandra till […]

al-Kawtharîs förhållande till Mudjâhid

Abû ´Abdillâh underrättade oss: Abûl-´Abbâs berättade för oss: Muhammad bin Ishâq berättade för oss: Rawh underrättade oss: Shibl berättade för oss, från Ibn Nadjîh, från Mudjâhid som sade om Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ord: وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ”Vi kallade på honom från berget Sinais högra sida och drog honom intill Oss […]

Abû Hanîfahs ord är korrekta om än ej autentiserade

Abû Bakr bin al-Hârith underrättade oss: Abû Muhammad bin Hayyân underrättade oss: Ahmad bin Dja´far bin Nasr underrättade oss: Yahyâ bin Ya´lâ berättade för oss: Jag hörde Nu´aym bin Hammâd säga: Jag hörde Abû ´Ismah Nûh bin Abî Maryam säga: ”När Abû Hanîfah först hade dykt upp fick han besök av en kvinna från Tirmidh […]

Djahms lögn

Hâfidh Muhammad bin ´Abdillâh underrättade oss: Jag hörde Muhammad bin Sâlih bin Hâni’ säga: Jag hörde Abû Bakr Muhammad bin Ishâq bin Khuzaymah säga: Jag hörde Abû Qudâmah säga: Jag hörde Abû Mu´âdh al-Balkhî säga: ”Jag läste för Djahm vid vägskälet till Tirmidh. Han kom från Kûfah och var vältalig. Någon kunskap hade han inte […]

al-Bayhaqî förklarar ´Îsâs upphöjning till Allâh

Allâh (´azza wa djall) sade till ´Îsâ (´alayhis-salâm): يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”1 Han sade också: مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ”… från Allâh till vilken många vägar leder upp. […]

108. Inget behov av massa citat

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Abû ´Umar bin ´Abdil-Barr sade: ”Vi har rapporterats om att Mâlik bin Anas, Sufyân ath-Thawrî, Sufyân bin ´Uyaynah, al-Awzâ´î och Ma´mar bin Râshid sade om egenskapsrelaterade hadîther: ”Framför dem ordagrant.” Abû ´Umar sade också: ”Det som pålitliga återberättare framför från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller följeslagarna (radhiya […]

Arabiska för rätt dogm

Allâh (´azza wa djall) sade: أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den skälver och skakar! Eller kan ni vara säkra […]

Över tronen, ovanför himlen

Han (ta´âlâ) sade: أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den skälver och skakar!” Det vill säga ovanför tronen. Tronen är ovanför himlen. Den som är ovanför något är över det, i höjden […]

al-Muhâsibî: Allâh är ovanför tronen med Sin essens

Angående Hans (ta´âlâ) ord: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ”Han är Härskaren ovanför Sina slavar.”2 أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ”Kan ni vara säkra på att Han, […]

Dithän togs ´Îsâ upp

Allâh (´azza wa djall) sade: يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”1 as-Suddî sade: ”Det vill säga att Jag skall ta dig från israeliterna.” وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ”… och Jag skall upphöja dig till Mig.” Det vill säga ovanför himlen. 13:55

Allâh syftar på Sig själv

Allâh (´azza wa djall) sade: أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den skälver och skakar! Eller kan ni vara säkra […]

Islamisk kunskap lyser upp jorden

Allâh (´azza wa djall) sade: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ”VID den sjunkande stjärnan! Er landsman har inte gått vilse och han är alls inte besatt.”1 Allâh svor vid stjärnorna på att Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppenbarade budskap är sant. Sammanträffandet är högst anmärkningsvärt då Allâh (ta´âlâ) låter stjärnorna […]

11. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

62 – al-Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: ´Abdul-A´lâ bin Wâsil och ´Alî bin Muslim underrättade oss…: Också Muhammad bin al-Djund Yasâbûrî underrättade oss: Ahmad bin Muhammad bin Yahyâ bin Sa´îd underrättade oss…: Också Abû Bakr an-Naysâbûrî och andra underrättade oss: al-´Abbâs bin Muhammad bin Hâtim underrättade oss: Muhâdhir bin al-Muwarri´ underrättade oss: al-A´mash underrättade […]

Khadhirs hälsning till Ahmad bin Hanbal

Flera berättar att de har hört Salamah bin Shabîb säga: ”Medan vi satt tillsammans med Ahmad bin Hanbal kom en man och sade: ”Vem av er är Ahmad bin Hanbal?” Vi satt tysta varvid Ahmad sade: ”Jag är Ahmad. Vad vill du?” Mannen sade: ”Jag har rest 560 km för att berättade för dig att […]

11. Salaf sade aldrig det

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Därtill existerar hundratals, om inte tusentals, aktuella uttalanden från Salaf. Å andra sidan finns det inte en enda bokstav i Allâhs skrift, Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah eller följeslagarnas, deras efterträdares och samfundets imamers – som upplevde dessa drifter och meningsskiljaktigheter – uttalanden som tyder på motsatsen. […]

Bara Satans offer dementerar Allahs höghet över himlarna

Dessutom finns otaliga autentiska och goda hadîther i sakfrågan. Ett exempel är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) himmelsfärd upp till hans Herre1, änglarnas nedstigning från deras Herre och sedan upp till Honom2 och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Änglarna som är hos er avlöser varandra natt och dag. De samlas i […]

Ibn Rushd al-Hafîd: Allâh är uppe, ovanför himlen

Angående riktningen, så har de lärda alltid beskrivit Allâh (subhânah) med den till dess att Mu´tazilah dementerade den. Med tiden anammades dementin av senare Ashâ´irah däribland Abûl-Ma´âlî och de som tog efter honom. Föreskriftens uppenbara skildringar fordrar emellertid att riktningen bekräftas. Exempelvis sade Han (ta´âlâ): وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ”… […]

al-Bâqilânî var den bäste skolastikern

al-Qâdhî Abû Bakr Muhammad bin at-Tayyib al-Basrî al-Bâqilânî – som är den absolut bäste av Ashâ´irahs skolastiker – sade i sin bok ”al-Ibânah”: ”Om någon undrar i fall vi säger att Allâh är överallt, ber vi Allâh skydda oss mot det. Faktum är att Han är upprest över tronen, vilket Han själv sade i Sin […]

Den enda tolkningen enligt Abû ´Ubayd

ad-Dâraqutnî sade: Muhammad bin Makhlad berättade för oss: al-´Abbâs bin Muhammad ad-Dûrî berättade för oss: Jag hörde Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm säga om hadîtherna kring beskådningen, fotpallen, vår Herres skratt åt slavarnas hopplöshet som håller på att vända, vart vår Herre var innan Han skapade himlen, att helvetet inte fylls förrän din Herre (´azza […]

Djahmiyyahs svansar

753 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) stiger varje natt ned till den nedersta himlen när en tredjedel återstår av natten och säger: ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem ber […]