Svalkning under fastan

Fråga: Vad är domen för att den fastande badar flera gånger om dagen eller sitter vid luftkonditioneringen dagen lång sett till att luftkonditioneringen avger fukt? Svar: Det är tillåtet och harmlöst. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade hälla vatten på huvudet på grund av hetta eller törst när han fastade1. På grund av samma […]

Böneutropet medföljer bönen

al-Bukhârî sade: 629 – Muslim bin Ibrâhîm berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från al-Muhâdjir Abûl-Hasan, från Zayd bin Wahb, från Abû Dharr som sade: ”En gång var vi och reste med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Då böneutroparen ville ropa till bön sade han: ”Svalka.” Då han återigen ville ropa till bön […]

Sudjûd med mössa

Fråga: Är det tillåtet att göra Sudjûd med mössa (الطاقية)? Svar: Det är föraktfullt att göra Sudjûd med mössa, palestinasjal (الغترة) och andra påsatta kläder. Orsaken är att de har direkt kontakt med den bedjande. Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Vi brukade be tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i hög hetta. Om […]

Arbete är ingen ursäkt för att inte be i moskén

Fråga: Vad är domen för att inte be i samling på grund av arbete eller för att böneutropet inte kan höras? Svar: Samlingsbönen är en av de största plikterna som Allâh har förpliktigat muslimerna med. Bönen är en väldig pelare i islam och den största pelaren efter trosbekännelsen. De flesta lärda, däribland följeslagarna, anser att […]