Vad är domen för att bruka Siwâk på eftermiddagen?

Fråga: Vad är domen för att bruka Siwâk på eftermiddagen? Svar: Det är Sunnah att bruka Siwâk, såväl på förmiddagen som eftermiddagen, såväl för fastande som icke-fastande. Ty hadîtherna i sakfrågan är allmänna och skiljer inte på för- och eftermiddag. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Siwâk är renande för munnen, tillfredsställande för Herren.”1 […]

En påhittad och obegriplig åsikt

al-Qurtubî sade i ”al-Asnâ”: ”De flesta företrädare och efterträdare – skolastiker vill säga – menar att om Skaparen måste frånkännas riktning och begränsning måste Han dessutom frikännas allt vad riktning och begränsning innebär. Följaktligen frikänner de Skaparen en riktning. Enligt dem är Han inte uppe. Ty det skulle i så fall innebära att Han är […]

Frukten av den dolda bekräftelsen

Att en person säger att goda handlingar är frukten av dold bekräftelse kan betyda två saker: 1 – De goda handlingarna medföljer den dolda bekräftelsen; när den dolda tron finns finns även de goda handlingarna. Så säger Salaf och Ahl-us-Sunnah. 2 – Den dolda bekräftelsen är anledning till de goda handlingarna. Den dolda tron kan […]