Giftermål med gravdyrkerskor

Allâh (´azza wa djall) sade: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ”TAG inte till hustrur avgudadyrkerskor förrän de blivit troende – en troende slavinna är helt visst bättre än en avgudadyrkerska, hur tilldragande ni än finner henne.”1 Avgudadyrkerskor omfattar såväl kvinnor som tillskriver Allâh partners i herraväldet som kvinnor […]

15. Avgudadyrkarna abstrakta bevisning

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade: För att avvisa argumenten som dagens avgudadyrkare brukar mot oss, skall jag nämna ett och annat av vad som står i Allâhs skrift. Falskhetens följe kan avvisas på två sätt: allmänt och detaljerat. Beträffande det allmänna sättet, är det en väldig sakfråga och en stor nytta för den som […]

Då kommer regnet

Fråga: I vårt land har vi folk som säger att ett helgon fördelar regnen bland människorna… Svar: Det är större avguderi. Det är avguderi relaterat till herraväldet. Ingen annan än Allâh (djalla wa ´alâ) fördelar regnen. Det är Han som ger regn och det är Han som undanhåller regn. Måhända stryker vattenfyllda moln förbi utan […]