Dold eller öppen välgörenhet?

Allâh (´azza wa djall) sade: إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ ”Om ni ger så att andra ser det är det gott och väl; men om ni hjälper de fattiga i tysthet är det bättre för er.”1 Om ni visar er välgörenhet, så är det bra gjort. Det är […]

Ledarna ska inte fördömas offentligt

Muslim sade: 2989 – Yahyâ bin Yahyâ, Abû Bakr bin Abî Shaybah, Muhammad bin ´Abdillâh bin Numayr, Ishâq bin Ibrâhîm och Abû Kurayb berättade för oss: Abû Mu´âwiyah berättade för oss: al-A´mash berättade för oss, från Shaqîq, från Usâmah bin Zayd som berättade att: ”Det sades till honom: ”Ska du inte gå in till ´Uthmân […]

Närma dig inte två samtalande människor

När vissa människor ser två personer samtala, hoppar de in. Därför är det inte fint att tränga sig mellan två personer i samband med fredagsbönen, något nämns i Sunnah. Att hoppa in bland två samtalande personer är ovärdigt. Inte heller skall du närma dig två person som samtalar med varandra. Det är fint och värdigt […]

De sprider makthavarens dåliga sidor

Fråga: En person sprider muslimska makthavares dåliga sidor för att klargöra Allâhs föreskrift i sakfrågan och säga sanningen. Vad är domen för hans handling? Svar: Så gör Khawâridj. Det är inte tillåtet. Om makthavaren förfelar skall du råda honom hemligt. Visa inte felen för människorna. Råd honom hemligt. Antingen tar han till sig eller också […]