Arbetande kvinna är orsak till svek och otrohet

Att kvinnan går hemifrån för att arbeta leder till förlorad anständighet och religion. Kvinnan är en njutning och hon är den bästa njutningen i jordelivet. Och ingen njutning är ett så starkt föremål för svek som kvinnan. När bedrägliga blickar får syn på hennes skönheter utnyttjas deras förmåner till svek och list. Att hon därmed […]

2. Hadîth ”Ingen går ut hemifrån för att söka kunskap…”

85 – Zirr bin Hubaysh sade: ”Jag kom till Safwân bin ´Assâl al-Murâdî (radhiya Allâhu ´anh) varpå han sade: ”Varför har du kommit?” Jag sade: ”Jag söker och letar efter kunskap.” Då sade han: ”Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Ingen går ut hemifrån för att söka kunskap utan att änglarna […]

Parfymerad kvinna utomhus

Fråga: Får en kvinna parfymera sig i moskén om hon inte passerar män? Svar: Hon får inte vara parfymerad utomhus. Hon får inte gå hemifrån parfymerad. Det får hon inte göra.