70. Därav hedningarnas dementi av Domedagen

Publicerad: 19.10.07 Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Källa: Bayân-ul-Ma´ânî fî Sharh Muqaddimati Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 56-57 Alla ska uppleva den stora Domedagen. Individuellt upplever alla sin domedag och apokalyps när de dör. Den som dör lämnar jordelivet för gravlivet som är en fas mellan jordelivet och nästa liv. Tron på Domedagen och […]

Ingen åsikt att anamma

Publicerad: 19.10.01 Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421) Källa: Ahkâm min-al-Qur’ân al-Karîm (1/137) Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör att både paradiset och helvetet är ändlösa. Det finns ingen skillnad mellan dem. Även om det finns en liten meningsskiljaktighet i sakfrågan, så är den överväldigad. Det har rapporterats från vissa av Salaf att […]

Vår tanke om Ibn-ul-Qayyim och Ibn Taymiyyah

Det gör ont att behöva säga att Qâdiyaniyyah kan främja sin omtalade villfarelse med hjälp av böcker skrivna av Ahl-us-Sunnahs imamer. Exempelvis skrev ´Allâmah Ibn-ul-Qayyim ett långt kapitel gällande helvetets ändlöshet och tog upp sju åsikter i sakfrågan; han avfärdade allesammans frånsett två stycken: 1 – Ingen hedning kommer att lämna helvetet, men Allâh (´azza […]

Alla ska till paradiset?

Dessa vilsna människor som förespråkar att straffet i helvetet är tillfälligt följs av sekten Qâdiyâniyyah. Faktum är att Qâdiyâniyyah går längre än så och fastslår att hedningar skall till och med stiga in i paradiset. Det konkretiserade Mahmûd Bashîr, son till deras störste lurendrejare Mirzâ Ghulâm Ahmad, i boken ”ad-Da´wah al-Ahmadiyyah”. Den som vill kan […]

Obligatorisk förståelse

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ”DE SOM livnär sig på […]

Dö om du vill!

Yahyâ bin ´Awn sade: “Jag och Suhnûn besökte Ibn-ul-Qassâr som låg sjuk. Suhnûn sade till honom: “Varför är du orolig?” Han sade: “På grund av döden och för att jag skall komma till Allâh.” Han sade: “Tror du inte på sändebuden, Domedagen, räkenskapen, paradiset, helvetet, att Abû Bakr och därefter ´Umar är samfundets bästa människor, […]

Den orättvisa synden

Nasaréerna tillskriver Allâh en väldig orättvisa som saknar motsvarighet hos andra samfund. Också förtalar och skymfar de Allâh på ett makalöst vis. Ingen är så avlägsen från att dyrka, lova och prisa Allâh allena som de. Den aktuella orättvisan handlar om att när Âdam åt från trädet blev Herren arg på honom och straffade hans […]

Räcker inte med att inte synda

Att göra påbjudna handlingar förser hjärtat med liv och näring, skönhet och lycka, glädje, njutning och lycksalighet. Men ingetdera uppnås om bara det förmenade utelämnas. Om en person utelämnar allt förmenat utan att tro och göra påbjudna handlingar, kommer han aldrig någonsin att gagnas av sin utelämning. Istället hamnar han i det eviga helvetet.

Betvivlar otrognas otro

al-Qâdhî ´Iyâdh nämnde några blasfemiska uttalanden som han har citerat från andra imamer. De flesta råder det samstämmighet om. Några av dem är följande… Den som inte gör Takfîr på andra religionsutövare än muslimer, såsom nasaréer, eller tvivlar på deras otro eller anser att deras lära är korrekt är själv otrogen ehuru han visar och […]

5. Hadîth ”Den som studerar för att utmana de lärde…”

110 – Det rapporteras att Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som studerar för att utmana de lärde, tvista med de dumma eller få uppmärksamhet för Allâh in i helvetet.”1 Rapporterad av Ibn Mâdjah. 1Autentisk via andra.

Böneutropet medföljer bönen

al-Bukhârî sade: 629 – Muslim bin Ibrâhîm berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från al-Muhâdjir Abûl-Hasan, från Zayd bin Wahb, från Abû Dharr som sade: ”En gång var vi och reste med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Då böneutroparen ville ropa till bön sade han: ”Svalka.” Då han återigen ville ropa till bön […]

25. Människan är befalld att lyda Allâh

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 22 – Han har befallt dem att lyda Honom och Han har förbjudit dem att trotsa Honom. FÖRKLARING Allâh har befallt alla myndiga människor och djinner att lyda Honom. Den som gör det bistås av Allâh som sedermera belönar honom med paradiset och förskonar honom från helvetet. Också har Han […]

Ett av Djahmiyyahs allvarligaste fel

De troende anser att paradisets lycksalighet är evig och ändlös. Det accepteras såväl av muslimer som av Bokens folk. Inga skolastiker tycker annorlunda bortsett från Djahm och hans likasinnade som anser att lycksaligheten ska upphöra samt Abûl-Hudhayl som anser att rörelserna i helvetet och paradiset ska avta. De båda åsikterna är udda och Salaf, imamerna […]

Salaf som sägs ha trott på helvetets tömning

Allâh (´azza wa djall) sade: خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ”Där skall de förbli så länge himmel och jord består, så länge din Herre vill – din Herre gör vad Han vill.”1 De lärde och Qur’ân-uttolkarna är oeniga om förbehållet i versen… Somliga menar att […]

Paradiset och helvetet enligt Sûfiyyahs Ibn ´Arabî

Ibn ´Arabî sade att Allâh är Hans skapelse och att islam är judendom. Alltså är paradiset helvetet. Han sade: Den ende som återstår är han som bekräftar löftet Sanningens hot kommer inte att beskådas När de träder in i Olyckans boning skall de uppleva en klar njutning Eviga lustgårdars njutning, saken är ju en skillnaden […]

12. Himmelsfärden

[20] Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) erhåller det största tecknet på jorden och i himlen. Ingen annan människa har uppnått det. Om den förnuftige och insiktsfulle personen funderar över det, vet han att Allâh har begåvat honom med en ärorik position och ställning och förärat honom med den över alla andra människor. Detta tecken […]

9. Paradiset och helvetet skapades innan skapelsen

[16] Tron på att Allâh skapade paradiset och helvetet innan Han skapade resten av skapelsen. Paradisets lycksalighet varar i evighet och paradisets kvinnor kommer aldrig att dö. Helvetets straff är evigt och dess folk som lämnade detta liv utan att dyrka Allâh allena och följa Sunnah, kommer att förbli i det. [17] Beträffande de syndiga […]

Förbjudet att fasta varje dag

3202 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som fastar varje dag kommer att kramas såhär av helvetet.” Han formade fingrarna till en nia. Rapporterad av at-Tayâlisî i ”al-Musnad” (514) och via honom al-Bazzâr i ”al-Musnad” (1041) och al-Bayhaqî (4/300): adh-Dhahhâk bin Yasâr berättade för oss, från Abû Tamîmah, från Abû Mûsâ, från […]

Ahl-us-Sunnahs ögonsten, Ahl-ul-Bid´as hatobjekt

Kapitel om att de troende skall se sin Herre (tabârak wa ta´âlâ) med sina ögon liksom fullmånen syns och att Han kommer att visa Sig för dem skrattandes Detta kapitel är det ädlaste, noblaste och farligaste kapitlet i boken. Det är också det mest glädjande för Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, det besvärligaste för Ahl-ul-Bid´ah wadh-Dhalâlah. Detta är […]

Vad är ditt bevis, ash-Shâfi´î?

az-Zubayr bin ´Abdil-Wâhid sade: Muhammad bin ´Aqîl al-Firyâbî berättade för oss: al-Muzanî eller ar-Rabî´ sade: ””En dag satt vi hos ash-Shâfi´î när en äldre man klädd i yllekläder och med en käpp kom. ash-Shâfi´î reste sig upp och rättade till sina kläder. Gamlingen hälsade och satte sig ned. Då sade gamlingen: ””Kan jag fråga?”” Han […]