Fribiljett till paradiset med Tidjâniyyah

Till vår Shaykh Ahmad at-Tidjânîs brev hör… Jag säger er att inga helgon uppnår vår rang hos Allâh på Domedagen. Ingen kommer ens nära den, oavsett hur små eller stora de är. Inga helgon, alltifrån följeslagarnas dagar fram till hornstöten, kommer att nå vår rang eller ens komma i närheten av den. Detta har jag […]

ash-Sha´rânî: Ka´bah studerade under Ibn ´Arabî

ash-Sha´rânî sade i ”al-Adjwibah al-Mardhiyyah” gällande Shaykh Ibn ´Arabîs vallfärd omnämnd i ”al-Futûhât al-Makiyyah”: ”Ka´bah talade till honom. Den svarta stenen gjorde detsamma. Ka´bah gjorde Tawâf med honom för att därefter studera under honom och vädja till honom om att få erhålla folkets höga position. Följaktligen lyfte han upp Ka´bah till den positionen, tilltalade den […]

Sûfiyyahs Ibn ´Arabî kunde träffa profeternas själar

al-Munâwî sade: ”Till Ibn ´Arabîs underverk hör de hans elev Sadr al-Qûnawî ar-Rûmî nämnde: ”Vår Shaykh Ibn ´Arabî kunde träffa vilka profeters och forna helgons själar han än ville och det på tre sätt: Han kunde frambringa deras själar till detta liv så att han träffade dem i den kroppsliga skepnad och gestalt som de […]

Giftermål med gravdyrkerskor

Allâh (´azza wa djall) sade: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ”TAG inte till hustrur avgudadyrkerskor förrän de blivit troende – en troende slavinna är helt visst bättre än en avgudadyrkerska, hur tilldragande ni än finner henne.”1 Avgudadyrkerskor omfattar såväl kvinnor som tillskriver Allâh partners i herraväldet som kvinnor […]

Vilsnare än boskap

Fråga: Vissa som avgudar helgon och begravda och rättfärdiga människor säger att de inte dyrkar dem. Svar: De säger att de bara dyrkar dem för att komma närmare Allâh. Enligt dem är syftet Allâh allena, men de vill att dessa för dem närmare Honom. Med andra ord hävdar de att de bara är medel och […]

När Ka´bah går sin väg för att besöka Sûfiyyah

Helgonens underverk är bekräftade. I boken ”al-Bahr” heter det: ”Om Ka´bah lämnar sin plats för att besöka underverksmänniskor är det tillåtet att be mot dess mark.”1 I boken ”al-Mudjtabâ” står följande: ”Medan människorna stod och bad på Ibn-uz-Zubayrs och al-Hadjdjâdjs tid lyftes byggnaden upp i luften för att återgå till Ibrâhîms och dess ursprungliga grunder.” 1al-Bahr […]

Sûfî går in med hundar i moské

Shaykh Abûl-Khayr al-Kulaybâti… Han var ett helgon som upplevde väldiga visioner med egyptierna och sina samtida människor. Han brukade ha ett följe av djinnhundar som tog hand om folks ärenden. Om någon behövde något befallde han den behövande att köpa en mängd kött till hunden som skulle ta hand om dennes ärende. Merparten av sin […]

28. Alla behöver Allâh

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 24 – Allt behöver Honom. FÖRKLARING Ingen och inget kan vara utan Allâh. Inte änglarna, inte himlarna, inte jorden, inte djinnerna, inte människorna, inte de livlösa som bergen och haven. Allt behöver Allâh: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ”Människor! Inför Allâh är ni de […]

16. Bevisen mot avguderi är klara och tydliga

Håll dig till det klara och tydliga och undvika irrelevanta argument såsom Hans (djalla wa ´alâ) ord: أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ”Helt visst skall de som är nära Allâh aldrig känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem, de som tror och fruktar.” För all […]

Dahlâns magstarka lögner mot Ibn ´Abdil-Wahhâb

Dahlân sade: ”Att vissa lärde skall ha godkänt [Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb] an-Nadjdîs handlingar då han samlade alla beduiner till bön, förbjöd dem oförskämdheter och rövarstråt och kallade till Tawhîd var fel gjort eftersom det gav människorna ett skäl att tänka väl om honom. Inte visste de att han hade gjort Takfîr på 600 år av […]

Gör de verkligen Sudjûd till gravar?

Dessa gravdyrkare och människor som tror på ignoranta och vilsna levande människor följer avgudadyrkarna till fullo. De tror om dem sådant som bara får tros om Allâh. De ger bort pengar till dem. De besöker deras gravar från avlägsna platser, går runt deras gravar och står ödmjukt inför dem. De åkallar dem i svåra tider […]

Gravdyrkarnas ignorans om islam och avguderi

Måhända säger du att dessa gravdyrkare dementerar att de avgudar andra med Allâh (ta´âlâ) eller gör skapelser till Hans vederlikar och att det inte alls är avguderi att lita till helgon och ha en särskild dogm om dem. Jovars, men: يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ”De yttrade ord som inte kom från hjärtat.”1 De […]

Dagens gravdyrkare är som gårdagens idoldyrkare

Numera vet du att den som anser att träd, stenar, gravar, änglar, djinner, levande eller döda gagnar eller skadar, för en närmare Allâh, vädjar inför Honom via medling eller medel (التوسل) – bortsett från en diskutabel hadîth om vår profet Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rätt – och dylikt, avgudar med Allâh och tror […]

Alla kan ha visioner enligt al-Ghazâlî

Vissa Sûfiyyah prioriterar helgon framför profeter, ty de anser att helgon får direkta uppenbarelser medan profeter mottar dem via änglar. Tesens ledare var Ibn ´Arabî. Även al-Ghazâlî har några uttryck som hjälper oss att förstå att också han tenderade till den tesen. al-Ghazâlî menar att helgon kan ha visioner liksom profeter och att den enda […]

”Du är Iblîs, du är Djibrîl”

Shams-ud-Dîn at-Tabrîzî sade om sig själv: ”Om jag förtalar en hädare som har varit hädare i hundra år, förvandlas han till troende. Om jag förtalar en troende, förvandlas han till helgon som stiger in i paradiset.” Han sade också: ”En frågade mig vem som är Iblîs. Jag sade: ”Det är du. Just nu är vi […]

Då kommer regnet

Fråga: I vårt land har vi folk som säger att ett helgon fördelar regnen bland människorna… Svar: Det är större avguderi. Det är avguderi relaterat till herraväldet. Ingen annan än Allâh (djalla wa ´alâ) fördelar regnen. Det är Han som ger regn och det är Han som undanhåller regn. Måhända stryker vattenfyllda moln förbi utan […]