Lägrar två fruar samma dag i Ramadhân

Fråga: Under en och samma dag i Ramadhân lägrade en man sina två hustrur. Ska han sona en eller två gånger? Svar: Han ska sona en gång för att ha kränkt månadens helgd. Hans fasta bröts med hans första samlag. Mannen har syndat och är skyldig att sona en gång. Vad fruarna beträffar, så befallde […]

14. Den korrekta dogmen om huset

Till deras dogm hör att älska profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus och känna till dess förträfflighet och heder. I detta fall handlar man enligt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmaning som han gav på Ghadîr Khumm-dagen. Han lovade och prisade Allâh, tillrättavisade och påminde och sade: ”Människor! Jag är endast en människa. […]