Har ni läst dessa böcker?

Fråga: Vi skulle vilja veta hur ens kärlek och hat ska vara gentemot muslimer. Innebär hatet att man undviker personen som förfelar, slutar hälsa till honom och varken besöker honom vid eventuell insjuknad eller går med hans begravningståg? Svar: Svaret hittar ni i Salafs böcker. I och med att många ungdomar inte läser Salafs böcker […]

Okunnig främlingsfientlighet

Det sägs ju att den som är okunnig om något hatar det. De sade att Ya´qûbs läsning inte hade framförts till dem från mångfaldiga håll. Jo, det har den visst, men det är inget krav att alla i samfundet nås av den mångfalden. Enligt Qur’ân-läsarna finns det läsningssätt som har framförts mångfaldigt – andra vet […]

Förhållandet till studenten som förfelar

Fråga: Om en student vars dogm är bra överlag faller i några fel. Måste vi hata honom och undvika honom? Svar: Råd honom. Måhända är han okunnig och vet ej. Klargör för honom. Råd honom. Om han vidhåller skall ni hata honom i enlighet med hans avvikelse.

Där skäggiga män hatas

Fråga: Om jag befinner mig i ett land där skäggiga män hatas. Fruktar jag människorna om jag kortar mitt skägg? Svar: Ja. Så länge de inte förbjuder dig så skall du inte bry dig om deras fördömande. Bry dig inte om deras fördömande. Följ Sunnah och ignorera dem.

En hycklares kännetecken

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: ”Den som nedvärderar en av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, hatar honom på grund av något som han har gjort eller nämner hans dåliga sidor är en innovatör till dess att han ber om nåd för dem allesammans och inte har något emot någon av dem.” […]