Hastighetsgränsen måste följas

Fråga: Beträffande höga hastigheter, så nämnde ni att hastighetsgränserna skall efterlevas, som till exempel 120 km/h. Däremot varierar bilar. En exklusiv bil verkar stå stilla när den är uppe i 120 km/h och det anses inte vara någon hög hastighet. Är det fel att i så fall köra 140 km/h eller 150 km/h? Svar: Hastigheten […]