Svar på frågor i Qur’ânen

Fråga: Skall det sägas något efter verserna: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ”Har inte de otrogna fått en lön för sina handlingar?”1 أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ”RÄCKER Allâh inte till för Sin slav?”2? Svar: Domen varierar mellan: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ”Har inte de otrogna fått en lön för sina handlingar?” och: […]

Är det tillåtet att heta Khayr?

Fråga: Är det tillåtet att heta Khayr? Svar: Det är harmlöst. I princip är alla namn lovliga så länge de inte bär på en dålig betydelse.

Älskar dig för Allâhs skull

Fråga: Får en främmande kvinna säga till en främmande man att hon älskar honom för Allâhs skull? Svar: Om hon inte befarar prövning och det är ingalunda prövande, så är det harmlöst.

´Umrah för andra efter vallfärd

Fråga: Kan personen som har vallfärdat Tamattu´-vallfärden göra ´Umrah för någon annan? Svar: Ja, det är harmlöst. När han är klar med vallfärden får han göra ´Umrah för någon annan.

Kryddnejlika i munnen under fastan

Fråga: Jag har tandvärk varför jag har kryddnejlika i munnen. Påverkar den min fasta? Svar: Spotta ut den. Det är harmlöst att ha den i munnen men se till att spotta ut den. Svälj inte den. Om du spottar ut den är din fasta opåverkad.

Korrekt att debattera med dagens Ahl-ul-Bid´a?

Fråga: Är det föreskrivet att debattera med dagens Ahl-ul-Bid´a som Sûfiyyah via skärmar eller utomhus? Tillhör det Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik? Svar: Det beror på följderna. Om det leder till nytta, att de ångrar sig och klargörande för människorna, så är det harmlöst.