Vi är för mjuka

Fråga: Vissa anklagar Ahl-us-Sunnah för att vara för hårda. Vad säger ni om det? Svar: Vi känner oss själva bäst. Den som anklagar oss för att vara för bristfälliga och slappa har förvisso rätt. För övrigt vill vi vara måttliga, varken för slappa eller för hårda. Jag rekommenderar brodern att läsa boken ”Qarrâ´-ul-Asinnah” för att […]

Naturkatastrofer är från Allâh

I samband med jordbävningar, stormar eller översvämningar säger vissa att företeelserna hör till naturens gång och saknar vikt. Helt visst tyder ett sådant resonemang på hårda hjärtan och avsaknad lärdom av dessa väldiga katastrofer. Människan måste veta att naturen har ingenting att säga till om och att katastroferna är från Allâh (´azza wa djall) med […]

351. Vad är domen för att hälla sand på huvudet vid olycka?

Fråga 351: När någon dör i vår by har kvinnorna som vana att riva sönder sina kläder, slå sig på kinderna och jämra sig. Vissa studenter försöker råda dem, dock lönlöst. Därtill följer kvinnorna med begravningståget i det tillståndet och häller sand på sina huvuden på vägen. Efter begravningen sätter sig även männen ned vid […]

Kallarens oundvikliga besvär

Fråga: Jag rådde en man som älskade musik och gav honom nyttiga kassettband. Jag spelade över kassettbanden med nyttigheter. Efter ett tag återföll han till musiken och började förtala och förbanna mig. Trots det har jag fortsatt råda honom. Vad är domen för det? Svar: Gläd dig sett till att du besväras för kallets sak. […]

342. Vad är domen för jämmer?

Fråga 342: Vad är domen för jämmer? Svar: Mig veterligen förbannade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) den jämrande kvinnan och kvinnan som lyssnar till henne. Anledningen att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade henne var att jämmer förstorar olyckan och skuldkänslorna. Med hjälp av jämmer intalar Satan kvinnorna att känna ilska mot Allâhs […]

Stryker olyckor slavens synder?

Fråga: Stryker olyckor slavens synder? Svar: Det kan de göra om han är nöjd med Allâhs öde och bestämmelse och härdar. I så fall stryker de hans synder. Och om han blir förtvivlad och förargad, är de ett straff för honom.

Det är kallets metod

Fråga: Vad råder ni kallarna utomlands som besväras för Allâhs sak? Svar: Jag råder dem att härda. Däremot skall de kalla till Allâh med kloka och goda ord och lägga fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt. De skall inte kalla våldsamt och brutalt. De skall kalla i enlighet med Allâhs order: ادْعُ إِلِى […]