Inte mer än en fingertopp

Fråga: Hur mycket ska kvinnan klippa av sitt hår när hon går ut ur Ihrâm? Svar: Motsvarighet av en fingertopp. Om en kvinna som lämnar Ihrâm inte ska klippa mer än en fingertopp, kan man undra hur det är fatt med de kvinnor som klipper sig som män.

De liknar sina turkiska landsmän

Ibn Kathîr sade: ”Ya´djûdj och Ma´djûdj är människor och liknar sina turkiska landsmän med sneda ögon, platta näsor och ljusa hår. Den som påstår att vissa är långa som palmer och andra korta som ingenting och att de har enorma öron, har talat utan kunskap och belägg. En hadîth säger: ”Ingen av dem dör förrän […]

Damsalong för alla sorters kvinnor

Fråga: En muslimsk kvinna i ett otroget land planerar att öppna en damsalong där hon kommer att klippa såväl muslimska som otrogna kvinnor. Är det tillåtet? Svar: Ja, om hon förskönar deras hår utmed Sunnah. Hon får dock inte försköna dem på förbjudna vis.

Blöter kroppsdel med vattnet från skägget

Det finns olika åsikter huruvida det går att två sig med vatten som redan brukats till tvagning. Muhannâ, Ismâ´îl bin Sa´îd och ´Alî bin Sa´îd berättade att Ahmad sade om personen som glömmer tvätta en liten plats av kroppen efter sexuell orenhet och sedan blöter den med vattnet på hans blöta skägg eller hår: ”Det […]

Därav gällde Tabarruk bara profeten

Fråga: Vissa tillåter Tabarruk via lärde och rättfärdiga eftersom följeslagarna gjorde så via sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) under hans livstid. Hur besvaras det? Svar: Det gällde bara sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och ingen annan. Det var typiskt för sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eftersom han var välsignad. Man kunde göra […]

Ahmad och profetens hårstrån

al-Khallâl sade: ´Ismah bin ´Isâm underrättade mig: Hanbal berättade för oss: ”Då Abû ´Abdillâh satt fängslad gav en av al-Fadhl bin ar-Rabî´s söner tre hårstrån till honom och sade: ”Detta tillhör profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hår.” På sin dödsbädd testamenterade Abû ´Abdillâh att varje hårstrå placeras på hans vardera öga samt tunga efter […]

355. Vad är domen för att medtaga saker i graven?

Fråga 355: Min dotter var nästan tio år när hon dog. Jag blev mycket ledsen och sparade ett av hennes klädesplagg som jag vill ha på mitt huvud när jag begravs. Håret från hennes kam, mitt hår och alla andra familjemedlemmars hår har jag sparat i en näsduk som jag vill ha under mitt huvud […]

Tabarruk via profetens predikstol

Fråga: Vad är domen för att kyssa profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gravkammare och eftersträva välsignelse genom vidrörning av hans predikstol? Svar: Predikstolen är skapad och gjord i lera. Välsignelse kan bara eftersträvas genom det som har lämnat sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kropp, liksom hår och svett. Inte sådant som inte har […]

ad-Dadjdjâl är en människa

2808 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Efter er kommer en vilseledande och krullig lögnare som skall säga: ”Jag är er Herre.” Den som säger: ”Du är inte alls vår Herre. Vår Herre är Allâh, Honom litar vi till och Honom återvänder vi till. Vi ber Allâh skydda oss mot din ondska”, […]

353. Vad är domen för att sörja en avliden person?

Fråga 353: Vad är domen för att sörja en avliden person? Går det emot välbehaget med beslutet och ödet? Svar: Den sorgen är naturlig. Människan ställs inte till svar för den. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i samband med hans son Ibrâhîms död: ”Ögat gråter och hjärtat sörjer och vi säger inget som […]

7. Var beredd på att dö och pressas i graven

[11] Straffet i graven och Munkar och Nakîr skall betros. Allâh (ta´âlâ) sade: وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ”Men den som vänder åt Mig ryggen skall få ett eländigt liv.”1 Qur’ân-uttolkarna sade: ”Det vill säga straffet i graven.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh): […]

Lovlig mat påverkar handlingar

Allah (´azza wa djall) sade: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ”NJUT, ni sändebud, av allt som är gott och sunt och lev rättskaffens; Jag har full vetskap om vad ni gör.”1 Trots att enkom ett sändebud, vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), levde när Han (djalla […]

Råkar klippa sig i Ihrâm

Fråga: Vad anser ni om personen som vallfärdar Qirân-vallfärden, klipper sitt hår efter Sa´y och förblir i Ihrâm till dess att han fullbordar sin vallfärd? Svar: Han är inte ålagd någonting. Han som avser att vallfärda Qirân-vallfärden, gör Tawâf och Sa´y, sedan råkar klippa sig för att han ser andra göra det (och inte för […]

Tabarruk via profetens hår

Fråga: Är det tillåtet att eftersträva välsignelse via sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hår? Svar: Allt som lämnar hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kropp – av hår, svett och saliv – får man eftersträva välsignelse via. Det gäller dock bara sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Tvagning med olja i håret och på kroppen

Fråga: Hur korrekt är tvagningen om man har olja i håret eller på kroppen? Svar: Om någon har smörjt in håret i olja eller färgat det med henna, så är det harmlöst. Han får bestryka det ehuru vattnet inte kommer åt det. Det är förbisett eftersom sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var smord i […]

Bara pojkar får rakas

Fråga: När en pojke föds är det Sunnah att dess förälder rakar av dess hår och skänker silver motsvarande hårets vikt. Gäller det även flickor? Svar: Det är inte tillåtet att göra det på flickor. Flickans hår skall inte rakas. Bara pojkar får rakas.