Abû Hanîfahs ord är korrekta om än ej autentiserade

Abû Bakr bin al-Hârith underrättade oss: Abû Muhammad bin Hayyân underrättade oss: Ahmad bin Dja´far bin Nasr underrättade oss: Yahyâ bin Ya´lâ berättade för oss: Jag hörde Nu´aym bin Hammâd säga: Jag hörde Abû ´Ismah Nûh bin Abî Maryam säga: ”När Abû Hanîfah först hade dykt upp fick han besök av en kvinna från Tirmidh […]

En genomsyrad fanatiker

570 – Anas bin Mâlik berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”I mitt samfund ska det finnas en man vid namn Muhammad bin Idrîs; han är skadligare för mitt samfund än självaste Iblîs! Och i mitt samfund ska det finnas en man vid namn Abû Hanîfah; han är mitt samfunds lykta.” […]

Ryggknäckande argument

Till författarens dårskap och ignorans hör att han säger: ”Tawassul via Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och alla andra profeter, helgon och rättfärdiga människor, bön till dem om hjälp… är något som samfundet var enat om innan denne innovatör Ibn Taymiyyah dök upp på 700-talet1 och innoverade sin innovation.” Flera tidigare och ansedda […]

Qur’ân-läsning vid gravar

50 – Abû Bakr as-Siddîq berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som varje fredag besöker sina föräldrars gravar och läser Yâ Sîn vid dem, förlåts för varje läst vers eller bokstav.” Påhittad. Hadîthen rekommenderar Qur’ân-läsning vid gravar, men det finns inte en enda autentisk hadîth som vittnar om det. Autentiska […]

Att följa

1789 – Jag hörde Ahmad säga: ”Att följa innebär att en man följer det som rapporteras från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. När det kommer till efterföljarna efteråt väljer han själv.” 1790 – Jag hörde honom bli frågad: ”Måste man följa en åsikt från efterföljarna om den inte rapporteras från profeten […]

Zakât-ul-Fitr betalas på råvaror

Fråga: Kan Zakât-ul-Fitr betalas i dadlar, russin, vete, korn eller mjöl? Får Zakât-ul-Fitr betalas till släktingar man inte är skyldig att försörja? Svar: Om något av det omnämnda tillhör landets råvaror är det tvivelsutan tillåtet att betala det i Zakât-ul-Fitr. Är det tillåtet att betala något som inte utgör deras råvaror? Får de vilkas råvaror […]

Allmosa på bostäder

Fråga: Jag äger en lägenhet som jag bor i. Samtidigt bygger jag en annan bostad. När den är färdigbyggd tänker jag bosätta mig i den och sälja lägenheten. Skall allmosa betalas på lägenheten som jag bor i för tillfället samt bostaden som håller på att byggas? Svar: Du är inte skyldig att betala allmosa på […]

Han är Djahmiyyahs ledare idag

Med sina två böcker ”at-Talî´ah” och ”at-Tankîl” avvisade Shaykh ´Abdur-Rahmân bin Yahyâ al-Mu´allimî al-Yamânî (d. 1386 – rahimahullâh) Muhammad Zâhid al-Kawtharî som var sin tids ledare för Djahmiyyah. Han förtalade Hadîth-lärans imamer och återberättare och anklagade dem för att förkroppsliga och likna Allâh vid skapelsen samt för fanatism. Han gick så långt att han förtalade […]

Giftermål med slavinnor

Allâh (ta´âlâ) sade: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ”OCH VÄLJ hustru eller man bland dem av er som är ensamstående och bland dem av era manliga eller kvinnliga slavar som är lämpade för äktenskap.”1 Enligt versen i ”an-Nisâ’” får en fri man inte gifta sig med en slavinna om inte versens omtalade villkor […]

Så slutade muslimska revolter

Abû Hanîfah antingen rekommenderade eller också ålade uppror mot Banû al-´Abbâs då deras orättvisor blivit uppenbara. Enligt honom var revolt mot dem bättre än kamp mot otrogna. Abû Ishâq al-Fizârî fördömde det resonemanget. De lärde var oense i sakfrågan. De som tillät uppror gjorde så utav påbud av rätt och förbud mot orätt. De som […]

Det islamiska landet enligt Abû Hanîfah

Våra kollegor är inte oense om att ett otroget land blir islamiskt då islamiska lagar råder däri. Å andra sidan är de oense om hur ett islamiskt land blir otroget. Abû Hanîfah sade: ”Det blir endast otroget om tre villkor har uppfyllts: 1 – Att de otrogna lagarna råder i landet. 2 – Att det […]

Säg som Allâhs sändebud sade

Vissa lärde sade att Abû Hanîfah blev frågad om nedstigningen varpå han svarade: ”Han stiger ned utan föreställning.” Hans elev Muhammad bin al-Hasan ash-Shaybânî sade om hadîther som: ”Allâh stiger ned till den nedersta himlen.” ”Dessa hadîther har återberättats av pålitliga människor. Vi återberättar dem, tror på dem och tolkar inte dem.”1 Vi har blivit […]

Var Shâfi´î men inte Ash´arî!

538 – Detta år kom makthavaren med en storslagen lärd vid namn al-Hasan bin Abî Bakr an-Naysâbûrî. Han tillhörde Abû Hanîfahs anhängare och var bra insatt i språk och debatter. Jag satt med honom en period och lyssnade på många av hans sittningar. Han brukade sitta i Qasr- och Mansûr-moskéerna och kalla till Sunnah och […]

Abû Hanîfah om musik

Abû Hanîfahs rättsskola är den hårdaste rättsskolan i sakfrågan och hans åsikt är den strävaste åsikten. Hans anhängare sade konkret att all musik är förbjuden, inklusive flöjt, tamburin och trumpinnar. Uttryckligen sade de att handlingen är olydnad och fordrar trots. Därtill är följderna att utövarens vittnesbörd avslås. Tydligare än så är att de anser att […]

Var är berättarkedjan, Dahlân?

Dahlân sade: ”Det har rapporterats att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”I början av mitt budskap besökte jag alla stammar i samband med vallfärden. Ingen besvarade mig på ett fulare och vidrigare sätt än Banû Hanîfah.”1 För det första krävs han på hadîthens berättarkedja. För det andra var Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb från […]

Sûfiyyah är lögn, okunnighet och villfarelse

al-Qurtubî nämnde hur at-Tartûshî blev ställd följande fråga som han svarade på: Fråga: Vad anser ers ädelhet om Sûfiyyah? Man bör veta att män har samlats i grupp och börjat nämna Allâh (ta´âlâ) och Muhammad (sallâ Allâhu  ´alayhi wa sallam) i kör. Därefter spetsas de med en påle genom huden medan andra dansar och känner […]

18. Samlag efter menstruation

17 – Då blir det tillåtet med samlag När kvinnan blir ren från sin menstruation, får han återigen ha samlag med henne efter att hon antingen tvättar sitt kön, tvår sig eller också badar. Oavsett vilket alternativ hon väljer får han ha samlag med henne1. Det bevisas i Hans (tabârak wa ta´âlâ) ord: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ […]

Hadithen om Abu Hanifah

Abû Hanîfahs anhängare har stor del i att hitta på en massa dygder om honom. De gick så långt att de till och med hittade på hadîther som till exempel: ”I mitt samfund kommer det att finnas en man vid namn an-Nu´mân och tillnamn Abû Hanîfah. Han är mitt samfunds ljus, han är mitt samfunds […]

Abu Hanifah om Qur’anen

Vissa Ahl-ul-Hadîth har uttalat sig konkret om att det inte är bekräftat att Abû Hanîfah ansåg att Qur’ânen är skapad. Det rapporterade bland andra al-Khatîb al-Baghdâdî via al-Marrûdhî från Ahmad bin Hanbal. Andra har återberättat från Abû Hanîfah att han sade att Qur’ânen är oskapad. Sådana återberättelser är kända i böcker som ”Târîkh Baghdâd” och […]

Innehållet i Abû Hanîfahs brev till al-Battî

Hela brevet är en konstatering av Irdjâ’. Även om Abû Hanîfah, liksom hans lärare Hammâd bin Abî Sulaymân, förespråkade Irdjâ’, om än de lärdes Irdjâ’s tes om att tron består av bekräftelse och tal, så är det osannolikt att han står bakom brevet. Hela brevet består av rationella och ingående argument för Irdjâ’. Nedan följer […]