Osäkert utslag

Fråga: En person gav ett utslag som han inte var övertygad om. Syndade han ehuru han råkade ha rätt? Svar: Han får inte ge utslag utan kunskap ehuru han har rätt. Det är förbjudet för honom att tala utan kunskap: إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ”Han uppmuntrar er onda […]

76. Ut ur helvetet förr eller senare

Ett annat exempel är hadîthen: ”Ta ut ur Elden den som har ett guldmynts vikts tro i hjärtat, därefter den som har ett halvt guldmynts vikts tro, därefter den som har en dadelkärnas vikts tro, därefter den som har en myras vikts tro och därefter den som har mindre, mindre och mindre än en myras […]

Den brända trädgården

Allâh (´azza wa djall) sade: أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ”Skulle någon av er önska att han hade en trädgård med dadelpalmer och vinstockar, vattnad […]

Belöning för oavsiktlig handling

Fråga: Belönas man för oavsiktliga handlingar? Jag syftar på exempelvis bortröjning av skadligheter på vägen, handskakning, användning av Siwâk och medverkan på lektioner utan hopp om belöning från Allâh (ta´âlâ). Svar: Goda handlingar består av två sorter: 1 – De som inte gagnar andra. Den som gör en sådan handling avsiktligt belönas ehuru han gör […]

38. Allâh saknar motståndare och likar

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 36 – Han är fjärran från motståndare och likar. FÖRKLARING Han är upphöjd med Sin essens, status och makt från motståndare och likar. Likar är jämlikar och motsvarigheter. Allt det saknar Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Ingen är Hans partner, ingen liknar Honom, ingen motsvarar Honom. Det hör till Hans status […]

33. Allâh visste vad som skulle ske innan skapelserna fanns

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 29 – Inget var dolt för Honom innan Han skapade dem. 30 – Han visste vad de skulle göra innan Han skapade dem. 31 – Han har befallt dem att lyda Honom och Han har förbjudit dem att trotsa Honom. FÖRKLARING Han visste vad som skulle ske innan skapelserna fanns. […]

1. Hadîth ”Till den troendes handlingar och belöningar…”

112 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Till den troendes handlingar och belöningar som följer med honom efter hans död hör kunskapen som han lärde och spred, den rättfärdige sonen som han lämnade efter sig, Mushaf som han lämnade efter sig i arv, moskén som han byggde, vandrarhemmet […]

24. Allâhs kunskap om människans handlingar

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 21 – Han visste vad de skulle göra innan Han skapade dem. FÖRKLARING Ty pennan hade ju skrivit ned allt som skulle ske. Allâh (´azza wa djall) har alltid vetat vilka handlingar människan skall göra; otro, tro, trots, olydnad, fromhet och lydnad. Allâh vet allt det. Vissa är otrogna, somliga […]

Spekulera inte i sådant

Fråga: Utgör kroppsdelarnas handlingar ett villkor för trons befintlighet eller fullkomlighet? Svar: Det beror på. Exempelvis är icke-bedjaren otrogen. Alltså fordrar tron bön. Dock avråder jag bröderna från spekulationer i dessa sakfrågor och istället återvänder till följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) metodik. Salaf kände inte till dessa saker. Den troende är han som utses till det […]

Exempel på hjärtats handlingar

Fråga: Hamnar tillit och kärlek till Allâh under hjärtats handlingar eller hjärtats tal? Svar: Hjärtats handlingar. Önskan, bävan, ånger och vädjan om hjälp tillhör hjärtats handlingar.

1. Den gruppen har rätt

Du frågade mig om tron och samfundets oenighet om dess fulländning, ökning och sänkning. Därtill ville du även veta vad Ahl-us-Sunnah säger i sakfrågan och vilka argument deras oliktänkare har. Redan i begynnelsen har Salaf och deras efterföljare fram till skrivande stund talat om ämnet. Uppriktigt och ingående har jag skrivit till dig allt jag […]

79. Ahl-us-Sunnah kallar till värdiga moraler

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah sade: Ahl-us-Sunnah fulländar dogmen med värdiga moraler och fina handlingar. Tillsammans med dessa grunder påbjuder de det goda och förbjuder det onda enligt föreskriften. De anser att vallfärd, fredags- och ´Îd-böner skall hållas med ledarna, oavsett om de är fromma eller syndiga. De slår vakt om samlingsbönerna och vill samfundet väl. […]

21. Allâhs eviga egenskaper

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 12 – Han var evig med Sina egenskaper innan Han skapade Sin skapelse. FÖRKLARING Inget fanns innan Allâh. Det betyder att Han är beskriven med fullkomliga egenskaper. Hans egenskaper är eviga och ändlösa. Så som Han är den Förste utan början är också Hans egenskaper eviga som medföljer Honom (subhânah). […]

6. Femte beviset från Sunnah för Allâhs händer

5 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det första som Allâh (´azza wa djall) skapade var pennan. Han tog tag i den med Sin högra hand – och båda Hans händer är högra – och skrev ned allt som skulle hända av rättfärdiga handlingar och […]

12. Ahl-us-Sunnah anser att handlingarna är skapade av Allah

31 – De anser att ingen kommer till paradiset med hjälp av sina handlingar, oavsett vilka handlingar, utan utav Allâhs godhet och nåd som Han ger till den Han vill. En persons goda handlingar och lydnad har endast uppkommit tack vare Allâhs godhet. Även om Allâh inte hade skänkt Sin godhet skulle ingen kunna säga […]

5. Hadîth ”När människan dör upphör hennes handlingar…”

93 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”När människan dör upphör hennes handlingar bortsett från tre stycken; en pågående välgörenhet, en gagnande kunskap eller ett rättfärdigt barn som ber för henne.”1 Rapporterad av Muslim och andra. 1Autentisk.

Exempel på ogiltiga handlingar

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får det han har avsett.”1 Denna hadîth utgör en pelare i hjärtats handlingar och väger de dolda handlingarna. Samtidigt utgör ´Â’ishahs följande hadîth en pelare i kroppsdelarnas handlingar: ”Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår […]

En enda våg

Allah (subhânahu wa ta´âlâ) sade: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ”På Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den minsta orätt. [Allt,] till och med det som väger så litet som ett senapskorn, skall […]

Frukten av den dolda bekräftelsen

Att en person säger att goda handlingar är frukten av dold bekräftelse kan betyda två saker: 1 – De goda handlingarna medföljer den dolda bekräftelsen; när den dolda tron finns finns även de goda handlingarna. Så säger Salaf och Ahl-us-Sunnah. 2 – Den dolda bekräftelsen är anledning till de goda handlingarna. Den dolda tron kan […]

11. Den korrekta dogmen om den som inte ber

Den enda uteblivna handlingen som är otro är bönen. Den som inte ber alls hädar. Det var Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare enade om. ´Abdullâh bin Shaqîq sade: ”Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare ansåg ingen utebliven handling vara otro frånsett bönen.”1 Takfîr är Allâhs rätt. Således är det inte tillåtet […]