41. Nittonde beviset från Sunnah för Allâhs händer

42 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Min Herre (´azza wa djall) lovade mig att införa i paradiset 70.000 från mitt samfund och att varje tusen medlar för 70.000. Därefter fördelar Han åt mig tre fördelningar med Sin handflata.”1 1at-Tirmidhî (2437), Ibn Mâdjah (4286), Ahmad (5/268), Ibn Abî ´Âsim (589), at-Tabarânî i […]

27. ´Abdullâh bin Salâms ord om Allahs händer

28 – Det har autentiserats från ´Abdullâh bin Salâm som sade: ”Allâh skapade Âdam under fredagens sista stund. Därefter lät Han honom vara i fyrtio. Under tiden tittade Han på honom och sade: ”Väldig vare Allâh, den bäste Skaparen!” Därefter andades Han i honom något av Sin ande. Efter att en del av honom försetts […]

15. Femtonde beviset från Sunnah för Allâhs händer

25 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ingen skänker en motsvarighet av en dadel från en lovlig inkomst – och endast det lovliga accepteras av Allâh – utan att Allâh när er välgörenhet åt er, liksom ni när era fålar, varpå den växer i den Nåderikes handflata så […]

21. Ibn ´Abbâs ord om Allahs händer

21 – Det har autentiserats från ´Amr bin Mâlik, från Abûl-Djûn, från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade: ”De sju himlarna och de sju jordarna i den Nåderikes handflata motsvarar ett senapsfrö i en av era händer.”1 1Djâmi´-ul-Bayân (20/246-248).

Hälsningen i bönen

Fråga: Hur hälsar man tillbaka i bönen om man befinner sig i Rukû´, Sudjûd eller Tashahhud? Svar: Hälsningen skall inte hälsas tillbaka i Sudjûd. Det är i stående person som man hälsar tillbaka genom att låta handens ovansida peka uppåt och handflatan nedåt, så att person märker att du hälsar tillbaka. Detsamma görs i sittande […]

Vidrörningen som bryter tvagningen

Fråga: Bryter vidrörning av penis tvagningen helt och fullt? Svar: Ja, om vidrörningen sker utan något däremellan och med handflatan. Vidrörning med handflatan bryter tvagningen. Hadîthen säger: ”Den som vidrör sin penis skall två sig.”1 1Abû Dâwûd (181), at-Tirmidhî (82), an-Nasâ’î (163) och Ibn Mâdjah (479).

Kaffekoppen har inga besked

Fråga: Den senaste tiden har det dykt upp en app som siar via koppar… Svar: Det är inte tillåtet. Det är inte tillåtet att sia via koppar. Det är ett sätt att hävda kunskap om det dolda. Det är inte tillåtet att praktisera det. Det måste fördömas. Koppen kan inte ge några positiva eller negativa […]