Händerna på bröstet i alla fall

Fråga: Jag märker att vissa bedjande placerar händerna under naveln eller något ovanför och inte på bröstet. Kan ni klargöra sakfrågan? Svar: Det är föreskrivet att placera händerna på bröstet, både innan Rukû´ och efter Rukû´. Så har det bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via Wâ’il bin Hudjr och Hulb bin Yazîd […]

Innovativ bön efter bönen

Det är bekräftat att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lyfte på händerna då han åkallade Allâh mot hedningarna som hade dödat hans utsända lärde. Scenariot utspelade sig i Fadjr och efter Rukû´, rapporterar Ahmad och andra via Anas. Däremot finns inget bekräftat från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han lyfte på händerna […]

Så ska det vara!

Hammâd bin Salamah berättade att al-Azraq bin Qays sade: ”Jag såg att Ibn ´Umar stödde sig på händerna när han reste sig upp från andra Rak´ah.” Jag sade till hans son och hans sällskap: ”Måhända gjorde han så till följd av ålderdom.” De svarade: ”Nej, det är så det ska vara.”1 Berättarkedjan är bra och […]

Upplyfta händer i Qunût

417 – Jag frågade min fader om händer ska lyftas i Witr varvid han svarade: ”När han läser Qunût tar han upp dem i höjd med bröstet.” Han själv lyfte på händerna under Qunût i Witr. 418 – Jag frågade min fader om han föredrar att händer lyfts upp under Qunût i Witr varje natt, […]

Inget att bråka om

Fråga: Om jag ser en person inte ta upp händerna i samband med Takbîr i begravningsbönen. Ska jag upplysa honom? Svar: Tala om för honom att det är bättre att ta upp händerna. Gör det vänligt. Var inte hård eller fördömande. Berätta för honom att det är bättre att ta upp händerna och att Salaf […]

Fastans tre nivåer

Fastan har tre nivåer: 1 – Den allmänna. 2 – Den särskilda. 3 – Den särskilt särskilda. Den allmänna fastan handlar om att förhindra magen och könet från frestelser. Den särskilda fastan handlar om att sänka blicken och akta tungan, händerna, benen, hörseln, synen och alla andra kroppsdelar från synder. Den särskilt särskilda fastan handlar […]

Ibn Rushd: Fel att tolka ansiktet, ögonen och händerna

Beträffande de egenskaper Han beskrivit Sig själv med i Sin skrift, som ansikte, händer och ögon, så har intellektet ingenting att säga till om i sakfrågan. Sådant känns endast vid via Uppenbarelsen varför det är obligatoriskt att betro dem utan föreställning och begränsning. Ty Han är vare sig kropp, kroppsdelar eller avbild. Så säger forskande […]

al-Bâqilânî var den bäste skolastikern

al-Qâdhî Abû Bakr Muhammad bin at-Tayyib al-Basrî al-Bâqilânî – som är den absolut bäste av Ashâ´irahs skolastiker – sade i sin bok ”al-Ibânah”: ”Om någon undrar i fall vi säger att Allâh är överallt, ber vi Allâh skydda oss mot det. Faktum är att Han är upprest över tronen, vilket Han själv sade i Sin […]

Stöd dig på knytnävarna

Mâlik bin al-Huwayrith (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Ska jag inte tala om för er hur Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad? När han i första Rak´ah gick upp för sin andra Sudjûd, förblev han sittande och reste sig sedan upp genom att stödja sig mot marken.” Rapporterad av al-Bukhârî och ash-Shâfi´î i ”al-Umm” […]

Åkallar vänd mot profetens grav

Fråga: I Madînah vänder sig vissa människor mot profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav och åkallar med händerna uppe. Skall man tänka gott om dem och utgå från att de åkallar Allâh? Svar: De skall läras. De skall läras att handlingen är fel och okunskap. De skall läras att den som vill åkalla skall […]

Upplyft kroppsdel i Sudjûd

Fråga: Vissa bedjande tar upp en eller båda fötterna under Sudjûd. Vad är domen för det? Svar: Under Sudjûd får inga av de sju kroppsdelarna lyftas upp. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag har blivit befalld att göra Sudjûd på sju ben och att varken sätta upp håret eller kavla upp kläderna.”1 Om […]

Upplyfta händer under fredagens bönhörda stund

Fråga: När imamen sätter sig ned på predikstolen på fredagen och böneutropet lyder börjar den bönhörda stunden. Skall personen som lyfter upp händerna i åkallan under böneutropet fördömas för det? Svar: Ja. Det finns inget bevis för att händerna skall tas upp under böneutropet. Det saknar bevis. Händerna skall inte tas upp under fredagens bönhörda […]