al-Albânîs examensbetyg

29 – ´Alî berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mitt samfunds bästa människor är de strävaste; när de blir arga återvänder de.” Falsk. I helhet är alla hadîther om strävhet påhittade bortsett från hadîthen som Duwayd återberättade från Abû Mansûr al-Fârisî som är svag på grund av avsaknad följeslagare i berättarkedjan. […]

Ungdomars felaktiga metod

Fråga: Vissa ungdomar tycker om kallet men tillämpar ett felaktigt tillvägagångssätt. De vill inte vara hårda för att kunna attrahera folk. Följaktligen låter de människorna besitta sina fel som kan vara såväl dogmatiska som praktiska och syndiga. Vad säger ni om det? Svar: Vad är din agenda om du inte fördömer dem och försöker tillfredsställa […]

Så fördöms utspridda synder

Fråga: Sett till alla dessa utspridda synder; hur kan en människa fördöma dem på ett föreskrivet sätt? Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den av er som ser något orätt skall ändra på det med handen.” Det tillkommer myndigheterna. ”Klarar han inte av det, gör han det med munnen.” Det tillkommer de lärde […]

6. Skolastikernas kaotiska tillstånd

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Dementin baserar de på rationalism (som enligt dem är klargörande bevis men i själva verket inget annat än tvivel) och förvrängning av ord. Följderna av att deras sak är byggd på dessa två otrogna grunder medför att de betraktar de tidigare föregångsmännen som okunniga och olärda. De ser på dem […]

Studenter fördömer synder

Fråga: Med tanke på offentliga synder finns det studenter och kallare som fördömer dem genom att sprida de lärdas utslag. De protesterar inte alls mot makthavaren. Samtidigt fördöms de av andra studenter som säger att det är de lärdas uppgift. Vad är korrekt? Svar: Det klargjorde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han sade: […]