Var som Âdams son

Publicerad: 19.10.04 Författare: Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774) Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/61-62) Allâh (´azza wa djall) sade: لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ”Även om du lyfter din hand för att döda mig, skall jag inte lyfta min hand mot dig; jag […]

Upplyft hand mot Svarta stenen

Fråga: Är det en eller två händer som tas upp i samband med Tawâfs inledning? Svar: Då man pekar mot Svarta stenen är det bara höger hand som ska lyftas upp.

Tre kyssta händer

Fråga: Vad är domen för att kyssa den lärdes hand? Svar: Det är harmlöst att kyssa tre personers händer: makthavarens hand, faderns hand och den lärdes hand. Det är harmlöst att kyssa deras händer.

Parfym på handen

Fråga: Medan jag var i Ihrâm gick en man förbi mig och parfymerade min hand utan mitt tillstånd… Svar: Tvätta bort parfymen direkt. Det påverkar – om Allâh vill – ingenting. Men låt inte parfym efter Ihrâm förbli på dig. Tvätta bort den.

111. Ahl-us-Sunnahs dogm jämfört med Ashâ´irahs

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: al-Bayhaqî sade: ”Allâh (´azza wa djall) sade: مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ”Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”1 بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ”Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”2 Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Kramar i samband med kondoleanser

Fråga: Är det föreskrivet att kramas i samband med kondoleanser? Svar: Om det är i tröstande syfte, så är det harmlöst. Framförallt om man har anlänt från en resa. Kramas gör man efter resa. Annars är det föreskrivet att skaka hand.

Studenten sträcker inte fram sin hand

Till studentens stora intresse hör att han inte längtar efter vad folk har. Gör du det och folk ger dig, tar de kontroll över dig. Tjänster är kontroll. Om en person ger dig ett öre märker du hur hans hand hamnar över din. Hadîthen säger: ”Den högre handen är bättre än den lägre handen. Den […]

Skakar hand efter bönen

Fråga: Vad är domen för att skaka hand med folk efter samlingsbönen? Svar: Om det är första gången de träffas och han hälsar till dem, är det inga problem. Han ska däremot inte göra det om de redan har träffats, ty handlingen blir då till innovation. Folk kommer att tro att alla bedjare måste göra […]

Jämsides med imamen

2590 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade: ”En natt på småtimmarna kom jag till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som stod och bad. Jag ställde mig bakom honom för att be varvid han tog tag i mig och förde fram mig så att jag stod jämsides med honom. Då Allâhs sändebud (sallâ […]

Du är Jag och Jag är Du

Det sägs att an-Nûrî var mycket fäst vid vetarens egenskapers upplösning. Enligt panenteisterna är det vetarens prioritering. De förespråkar en allomfattande upplösning och säger att existensen består enkom av Allâh. De konkretiserar att Allâh är enad med Sin skapelse; Du är Jag och Jag är Du. De sjunger: Jag njuter när min hand stryker min […]

3. Omöjligt att profeten inte klargjorde det

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Hur är det möjligt att den Skriften, det sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Allâhs bästa skapelser efter profeterna inte har bemästrat det ämnet på alla sätt och vis? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde sitt samfund allting inklusive toalettbesök. Han sade: ”Jag lämnar er på en klarhet; […]

55. al-Ash´arî anammade Ahl-ul-Hadîths dogm

68 – Imâm Abûl-Hasan ´Alî bin Ismâ´îl al-Ash´arî sade efter att han hade nämnt Khawâridjs, Râfidhahs och Djahmiyyahs dogmer: ”Detta är en benämning av Ahl-ul-Hadîths och Ahl-us-Sunnahs dogm. Till det som Ahl-ul-Hadîth was-Sunnah tror på hör att bekräfta Allâh, Hans änglar, Hans sändebud, allt som har sagts av Allâh och allt som pålitliga återberättare har […]

50. Tjugofemte beviset från Sunnah för Allâhs händer

52 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh skall vika himlarna varefter Han tar dem i Sin högra hand och säger: ”Jag är Konungen!” Därefter viker Han jordarna i Sin vänstra hand och säger: ”Jag är Konungen! Var är de tyranniska? Var är de högmodiga?”1 […]

49. Tjugofjärde beviset från Sunnah för Allâhs händer

51 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ingen slav skänker en välgörenhet från en lovlig inkomst – och endast det lovliga accepteras av Allâh – utan att Han lägger den i den Nåderikes hand och när den liksom ni när era fålar, varpå en dadel blir som ett […]

Allâhs händer enligt Djalâl-ud-Dîn ar-Rûmî

I och med att Skaparen har sagt: يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ”Allâhs hand är över deras händer.”1 så klargör Allâh att våra händer är Hans händer. 148:10

De troende skall lyckas

Allâh (´azza wa djall) sade: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ”DE troende skall lyckas.”1 Det har rapporterats från Ka´b al-Ahbâr, Mudjâhid, Abûl-´Âliyah och andra att de sade: ”Då Allâh skapade Edens lustgårdar och planterade den med Sin hand sade Han till den: ”Tala!” Den sade: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ”DE troende skall lyckas.” Ka´b sade: ”Den sade så […]

ar-Rûmî och at-Tabrîzî går hand i hand in i paradiset

Shams-ud-Dîn at-Tabrîzî sade om Djalâl-ud-Dîn ar-Rûmî: ”Jag svär vid Allâh om och om igen om att jag har fallit i en kungs grepp. Om han vill stiga upp med mig till tronen gör han det och om han vill stiga ned med mig till madrassen gör han det.”1 De båda ljög så våghalsigt om Allâh […]

Sûfiyyahs panentetistiska syn på Allâh och slaven

Den som älskas av Allâh och blir till en av Hans älskade begåvas med något otaligt. al-Bukhârî rapporterade i ”as-Sahîh” via Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Han (ta´âlâ) sade: ”Den som hyser agg till Min troende och gudfruktiga slav befinner sig i krig med Mig. Min slav […]

42. Tjugonde beviset från Sunnah för Allâhs händer

43 – ´Abdullâh bin al-Hârith berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh har skapat tre saker med Sin hand: Han skapade Âdam med Sin hand, Han skrev Tora med Sin hand och Han planterade paradiset med Sin hand.”1 Berättarkedjan saknar följeslagare. Hadîthen bevisar att skriften är skapad, det vill säga att […]

40. Ibn Mas´ûds ord om Allâhs händer

41 – ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Välgörenheten hamnar i Allâhs (´azza wa djall) hand innan den hamnar i tiggarens hand.”1 1al-Arba´ûn fî Dalâ’il-it-Tawhîd, sid. 55