Det islamiska landet enligt ´Abdul-Latîf Âlush-Shaykh

Det stämmer att Hanâbilah och andra nämner att ett land som präglas av otrogna lagar och inga islamiska sådana är ett otroget land. Om landet präglas av bådadera anser Shaykh-ul-Islâm att båda parterna ska betraktas varför det inte ska anses vara det ena helt och fullt eller det andra helt och fullt. Så har Ibn […]

Människor accepterar moderna åsikter

De flesta fanatiska anhängare till de fyra imamerna brukar oftast avvika från sina imamers konkretiseringar. Istället efterapar de bara senare anhängare till rättsskolorna. Med andra ord prioriterar de eftersläntrarnas åsikter. Ju senare en person lever desto mer anammar de hans ord och lämnar, eller nästintill, de tidigares ord. Människor accepterar moderna åsikter och ju längre […]

Klarar inte bevisa Ibn ´Abdil-Wahhâbs avvikelse i hans böcker

Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) samtida lärde granskade hans böcker och kunde inte hitta något att fördöma dem för. Hans dogm är överensstämmande med Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs samstämmighet och hans rättsskola är Hanâbilahs. Han har ingen åsikt som avviker från de fyra rättsskolorna eller ens från hans rättsskolas imamer. Trots det är sanningen inte begränsad vid […]

Axel mot axel, knä mot knä, häl mot häl – så bads det på profetens tid

32 – Allahs [Islamic phrases=”Shallallahu ’alaihi wa ’ala Alihi wa Sallam”]G[/Islamic] sändebud sade: ”Rätta till era rader. Rätta till era rader. Rätta till era rader. Vid Allah! Antingen rättar ni till era rader eller också delar Allah på era hjärtan.” Rapporterad av Abû Dâwûd (662), Ibn Hibbân (396), Ahmad (4/276) och ad-Dûlâbî (2/86) via Abûl-Qâsim al-Djadalî […]

Exempel på böcker vars äkthet dementeras

Fråga: Är det verkligen adh-Dhahabî som har skrivit ”al-Kabâ’ir” eller tillskrivs den bara honom? Svar: Jag har inte studerat saken. Det sägs att den är hans. Den som säger att den inte är adh-Dhahabîs får fastställa det med bevis och indicier som fastställer motsatsen. Om bevisen läggs fram accepterar vi dem. Det finns folk som […]

Böneutrop efter utgången tid

al-Bukhârî sade: 35 – Kapitel om böneutrop efter att tiden gått ut 595 – ´Imrân bin Maysarah berättade för oss: Muhammad bin Fudhayl berättade för oss: Husayn berättade för oss, från ´Abdullâh bin Abî Qatâdah, från sin fader som sade: ”En natt reste vi med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vissa sade: ”Vad […]