Hälsning till syndiga syndare

1807 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från Aslam al-Manqarî som sade: ”När Sa´îd bin Djubayr gick förbi folk som spelade backgammon lät han bli att hälsa till dem.” 1808 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Muhammad bin Fudhayl berättade för oss, från Yazîd bin […]

För att inte nedvärdera Allâhs gåvor

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Titta på den som har det sämre ställt än ni och inte på den som har det bättre ställt än ni. Det är mer passande för att ni inte ska nedvärdera Allâhs gåvor.”1 Hadîthen uppmanar människan att titta på den som har det sämre ställt sett till […]

Hälsa och vinka

Fråga: Är det tillåtet att från långt håll hälsa med både fredshälsning och vinkning? Svar: Ja. Syftet är att han vet att du hälsar till honom. Han hör ju inte dig. Nöj dig inte med att vinka. Fredshälsa också till honom så att han vet att du hälsar till honom.

Medan imamen predikar

517 – Jag frågade om personen som kommer in i moskén medan imamen står och predikar. Skall han förrätta två Raka´ât? Ahmad sade: ”Ja.” Ishâq sade: ”Ja, det hör till Sunnah.” 518 – Jag frågade om mannen som nyser medan imamen predikar. Skall jag säga: يَرْحَمُكَ الله ”Må Allâh benåda dig.” till honom?” Han sade: […]

Rökning bryter fastan

Fråga: Rökning är varken mat eller dryck och går inte in i kroppen. Varför bryter den fastan? Svar: Rökning är förbjuden i Ramadhân och annars, på natten och på dagen. Frukta Allâh och sluta röka för Allâhs sak. Ta hand om din tro och hälsa, dina pengar, dina barn och ditt familjeliv. För det andra […]

Gamling insisterar på att fasta

Fråga: En gammal kvinna insisterar på att fasta fastän fastan skadar hennes hälsa. Skall hon sona istället? Svar: Hon får inte fasta om fastan skadar hennes hälsa. Allâh (ta´âlâ) sade: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ”Döda inte er själva. Allâh har visat er stor nåd!”1 وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ”Och låt […]

34. Allt flyter på enligt Allâhs bestämmelse

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 32 – Allt sker enligt Hans bestämmelse och vilja. FÖRKLARING Självklart händer allting utifrån Hans bestämmelse. Ingenting undkommer Allâhs bestämmelse; ingen godhet, ingen ondska, ingen lydnad, ingen olydnad, ingen tro, ingen otro, ingen sjukdom, ingen hälsa, ingen rikedom, ingen fattigdom, ingen kunskap, ingen okunskap. Allt flyter på enligt Hans bestämmelse. […]

60. Allâhs fullkomliga oberoende

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Ingen kan vara utan Honom. FÖRKLARING Ingen kan vara utan Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Han (ta´âlâ) sade till allihopa inklusive stora kungar och förmögna människor: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ”Människor! Inför Allâh är ni de fattiga och […]

26. Allt sker enligt Allâhs bestämmelse

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 23 – Allt sker enligt Hans bestämmelse och vilja. FÖRKLARING Allt som händer i universumet är bestämt av Allâh; allt gott, allt ont, allt liv, all död, all fattigdom, all rikedom, all hälsa, all sjukdom och allting annat av såväl uppenbara som dolda tal och handlingar. Inget i himlarna eller […]

27. ´Abdullâh bin Salâms ord om Allahs händer

28 – Det har autentiserats från ´Abdullâh bin Salâm som sade: ”Allâh skapade Âdam under fredagens sista stund. Därefter lät Han honom vara i fyrtio. Under tiden tittade Han på honom och sade: ”Väldig vare Allâh, den bäste Skaparen!” Därefter andades Han i honom något av Sin ande. Efter att en del av honom försetts […]

Två sorters Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Hur skall Ahl-ul-Bid´a behandlas i jordiska sakfrågor liksom handel? Svar: Det finns två sorters Ahl-ul-Bid´a: 1 – En sort döljer sina innovationer och offentliggör inte dem och propagerar inte dem. I detta fall är det harmlöst att Ahl-us-Sunnah gagnas av dem vid behov eller samtalar med dem om något nödvändigt. 2 – En sort […]

Farväl av den döde

Fråga: Efter att liket har tvättats och lindats går dess nära och kära in till det för att hälsa till det och pussa det. Har det någon grund i föreskriften? Svar: Det är harmlöst. Det är en sorts farväl av den döde och bön för honom. Det är inga problem. När sändebudet  (sallâ Allâhu ´alayhi […]

16. Allah är levande och dör inte

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 11 – Han är levande och dör inte. FÖRKLARING Hans liv är fullkomligt och drabbas vare sig av defekt eller sömn: اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ”Allâh – det finns ingen sann gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare. Slummer överraskar Honom […]

Be om lov innan du lämnar värden

182 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Om någon av er besöker sin broder och sitter hos honom, skall han inte resa sig upp förrän han ber honom om lov.” Rapporterad av Abûsh-Shaykh i ”Târîkh Asbahân” (113): Ishâq bin Muhammad bin Hakîm berättade för oss: Yahyâ bin Wâqid berättade för oss: Ibn Abî […]

Hälsningen i bönen

Fråga: Hur hälsar man tillbaka i bönen om man befinner sig i Rukû´, Sudjûd eller Tashahhud? Svar: Hälsningen skall inte hälsas tillbaka i Sudjûd. Det är i stående person som man hälsar tillbaka genom att låta handens ovansida peka uppåt och handflatan nedåt, så att person märker att du hälsar tillbaka. Detsamma görs i sittande […]

Ingen galenskap, bara Sunnah

Yahyâ bin Aktham sade ”Jag förde in ´Alî bin ´Ayyâsh till al-Ma’mûn. Först log han, sedan började han gråta. al-Ma’mûn sade: ”Du har hämtat en galning till mig.” Jag sade: ”Jag har hämtat till dig Levantens bäste och kunnigaste bortsett från Abûl-Mughîrah.” Mannen praktiserade bara Sunnah; han hälsade och log. Sedan såg han högmod och […]

Innovativ handskakning

Jag vill påminna några närvarande bröder. När de kom hit hälsade de specifikt till alla i rummet. De hälsade till var och en och skakade hand med dem. Jag vill påminna er om att det är Sunnah för den som kommer till ett sällskap att hälsa en allmän hälsning. Om han därtill också skakar hand […]