Inget vi vill förknippas med

az-Za´farânî sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga: ”Jag har bara debatterat en enda gång kring skolastik. Jag ber Allâh om förlåtelse för det.” Det rapporteras att ar-Rabî´ sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga i kapitlet om testamente: ”Om en person testamenterar bort sina vetenskapliga böcker och de består av skolastiska böcker, så omfattas inte de skolastiska böckerna […]

ash-Shâfi´îs största hatobjekt

ar-Rabî´ sade: Jag hörde ash-Shâfi´î bli frågad om Qur’ânen varpå han svarade: ”Qur’ânen är Allâhs tal. Den som säger att den är skapad hädar.” Berättarkedjan är autentisk. Abû Dâwûd och Abû Hâtim återberättade från Abû Thawr som sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga: ”Ingen som anammar skolastik lyckas.” Ibn ´Abdil-Hakam sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga: ”Om […]