Sûfiyyah och hadîther

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748) Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/213) Hâfidh Abû Sa´îd an-Naqqâsh sade i ”Tabaqât-us-Sûfiyyah”: ”Muhammad bin Mansûr at-Tûsî var lärare till Abû Sa´îd al-Kharrâz och Abûl-´Abbâs bin Masrûq. Han skrev ned och återberättade en stor mängd hadîther.” Om du ser en Sûfî vara sysselsatt med hadîther, ska du lita på honom. […]

Värre än okunniga utslag

Bland de lärde råder det inga tvivel om att okunnig klassificering av hadîther är värre och allvarligare än okunnigt utslag. Ty profetisk hadîth utgör den andra referensen efter den Givmilda Qur’ânen. Alltså är det mer vilset och vilseledande att tala om den utan kunskap, framför allt om syftet är jordiskt i form av status, pengar […]

24. Salafs väg omfattar allt gott

100 – De autentiska beskeden som bekräftar Allâhs (ta´âlâ) egenskaper är autentiska och bekräftade och framförda av religiösa och pålitliga människor som mottogs av Salaf. Salaf vidarebefordrade dem och varken avfärdade dem eller förtalade dem. Angående påhittade hadîther (som har hittats på av kättare för att svindla muslimerna) eller svaga hadîther, så får de varken […]

En miljon memorerade hadîther

al-Khallâl sade: al-Marrûdhî underrättade mig att Abû ´Abdillâh sade: ”Jag gifte mig först efter fyrtioårs åldern.” Ahmad ad-Dawraqî berättade att Abû ´Abdillâh sade: ”Vi skrev en hadîth från sex sju håll utan att bemästra den. Hur bemästras den av honom som bara skriver ned den från ett håll?” ´Abdullâh bin Ahmad sade: Abû Zur´ah sade […]

Kunskap som skall och inte skall spridas

Det har autentiserats att Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) undanhöll många hadîther som muslimerna inte är i behov av. Han sade: ”Om jag hade spridit dem skulle denna strupe huggits av.”1 Detta är ingen som helst undanhållning av kunskap. Obligatorisk kunskap måste spridas och samfundet är skyldigt att bevara den. Kunskap om förträffliga handlingar som […]

Okunnig främlingsfientlighet

Det sägs ju att den som är okunnig om något hatar det. De sade att Ya´qûbs läsning inte hade framförts till dem från mångfaldiga håll. Jo, det har den visst, men det är inget krav att alla i samfundet nås av den mångfalden. Enligt Qur’ân-läsarna finns det läsningssätt som har framförts mångfaldigt – andra vet […]