Hadîthens svaghet måste klargöras

Publicerad: 19.09.27 Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420) Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/51-52) Ibn-us-Salâh sade: ”Om du vill nämna en svag hadîth utan berättarkedja får du inte säga: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade så-och-så” eller något annat som fastslår att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt något. Istället ska du […]

Bara de har rätt och sann dogm

Allâh vägrar låta sanningen och den korrekta dogmen besittas av någon annan än Ahl-ul-Hadîth. Ty de har anammat sin religion och dogm från företrädarna, i flera generationers tid, fram till efterföljarna som anammade den från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare som anammade den från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det […]

Tvagning efter liktvättning

87 – Jag hörde min fader bli frågad om Abû Hurayrahs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth: ”Den som tvättar ett lik ska bada.”1 Han svarade: ”Det finns ingen bekräftad hadîth i sakfrågan.” Min fader sade: ”Däremot ska tvättaren två sig, vilket har rapporterats från flera av Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, och ta av […]

Salafs bokstavstrogna förståelse

´Abdur-Razzâq rapporterade från Ma´mar, från Ibn Tâwûs, från hans fader som berättade: ”Jag hörde en man återberätta en hadîth från Abû Hurayrah för Ibn ´Abbâs: ”Paradiset och Elden argumenterade. Elden sade: ”Herre! I mig skall tyranner, kungar och adelsmän gå in.” Paradiset sade: ”Herre! I mig skall fattiga, svaga och arma gå in.” Då sade […]

Beskådningen enligt Ahl-ul-Hadîth och skolastiker

Djarîr bin ´Abdillâh al-Badjalîs hadîth om Beskådningen är som sagt autentisk och mångfaldigt återberättad från fler än trettio följeslagare och i fler än åttio hadîther. Beträffande dess betydelse, betror Ahl-ul-Hadîth den enligt Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) syfte. Och vad beträffar skolastiker bland Ashâ´irah, Mu´tazilah och Shî´ah, så är de enade om att […]

Förbjudet att baktala de bokstavstrogna

Det farliga är att tolka liknande sakfrågor, men ingen större sak att förstå dem bokstavligt. Dock händer det att skolastiker förlöjligar och nedvärderar Ahl-ul-Athar på grund av att de inte tolkar. Det är förvisso fult gjort, ty alla behöver inte forska i frågan. Faktum är att Ahl-ul-Hadîth anser det vara Sunnah att inte forska i […]

Ashâ´irah har inte Salafs metodik

Jag har låtit bli att nämna Ashâ´irahs skolastikers åsikt om vad som är fint och ofint att göra eftersom denna min bok handlar om att stödja Hadîth och Ahl-ul-Hadîth som håller fast vid Salafs metodik i att utelämna komplicerad skolastik och precisa debatter. Ahl-ul-Hadîth beskylls oskyldigt för att anse det vara möjligt att en person […]

Som att dyrka en staty

Abû Dâwûd sade: En pålitlig person berättade för mig: ”Hârûn bin Ma´rûf sade: ”Jag drömde att en man sade till mig: ”Den som föredrar hadîth framför Qur’ânen skall straffas.” Jag trodde att jag skulle bli blind på grund av det.” Hârûn al-Hammâl sade: Jag hörde Hârûn bin Ma´rûf säga: ”Den som påstår att Qur’ânen är […]

Förvirrade och vilsna enligt dem själva

Det var inte bara Ahl-ul-Hadîth som inte tolkade egenskapsrelaterade verser och hadîther och det var inte bara de som trodde som Allâh (ta´âlâ) vill och förbjöd inträde i skolastik. Många framstående skolastiker gjorde detsamma, eller åtminstone någorlunda. an-Nawawî citerade flera skolastiker kring det och dogmen anammades av flera forskande skolastiker, vilket vi har citerat an-Nawawîs […]

Han är inte Sunnî

De Ahl-ul-Hadîth som föll i vissa fel gjorde så på grund av era kunskaper som ni skryter över och särskiljer er med. De Ahl-ul-Hadîth som vidhåller Salafs metodik förskonas från all nykommen fördjupning i teorier och tillgjordhet som är till för att hitta på nya dogmer. Den som hittar på en dogm som inte var […]

1. Ahl-us-Sunnah tror på Allahs händer och resning över tronen

Ibn Qudâmah sade: ash-Sharîf Abûl-´Abbâs Mas´ûd bin ´Abdil-Wâhid bin Matar al-Hâshimî underrättade och sade: Hâfidh Abûl-´Alâ Sâ´id bin Yasâr al-Harawî underrättade oss: Abûl-Hasan ´Alî bin Muhammad al-Djurdjânî underrättade oss: Abûl-Qâsim Hamzah bin Yûsuf as-Sahmî underrättade oss: Abû Bakr Ahmad bin Ibrâhîm al-Ismâ´îlî underrättade oss och sade: 1 – Vet – må Allâh benåda oss och […]

30. Ibn ´Uthaymîn om al-Albânî

Shaykh Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (rahimahullâh) sade: ”Det jag vet om Levantens muhaddith och den ädle Shaykh Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî via de fåtal gånger som vi har träffats, är att han är mycket mån om att praktisera Sunnah och bekriga innovationer, såväl dogmatiska som praktiska. Också genom mina läsningar av hans böcker har jag […]

29. Ibn Bâz om al-Albânî

Slutligen avslutar jag denna bok genom att citera våra stora och erkända lärde gällande al-Albânî. Bland annat sade vår ädle Shaykh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (rahimahullâh): ”Jag har fått ert brev och förstått att ni vill skriva en ingående biografi om Shaykh och ´Allâmah Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî. Ni vill också veta vad jag tycker […]

Axel mot axel, knä mot knä, häl mot häl – så bads det på profetens tid

32 – Allahs [Islamic phrases=”Shallallahu ’alaihi wa ’ala Alihi wa Sallam”]G[/Islamic] sändebud sade: ”Rätta till era rader. Rätta till era rader. Rätta till era rader. Vid Allah! Antingen rättar ni till era rader eller också delar Allah på era hjärtan.” Rapporterad av Abû Dâwûd (662), Ibn Hibbân (396), Ahmad (4/276) och ad-Dûlâbî (2/86) via Abûl-Qâsim al-Djadalî […]

Minst sagt om as-Sâbûnî

as-Sâbûnî och hans efterapande jämlikar fördömer de troende ungdomarna å det hårdaste bara för att de följer autentisk Sunnah och inte vidhåller någon rättsskola som de efterapar. Qur’ânen, Sunnah, de fyra imamerna och andra konstaterar ju att Sunnah måste följas. Dessa människors argument är att ungdomarna är olärda varför de måste efterhärma en rättsskola. Däremot […]

Gagnas inte av sin Salafiyyah

Fråga: Vad anser ni om personen som sägs vara Salafî samtidigt som han accepterar partival, uppmanar människorna till dem och förtalar imamerna inom kritik och beröm (أئمة الجرح و التعديل)? Svar: Att han förtalar imamerna inom kritik och beröm kännetecknar Ahl-ul-Bid´a. Menar han de tidigare eller nutidens? Även om han avser dagens lärda så bevisar […]

3. Människan är ärad med förstånd och naturlighet

Vid sidan av dessa väldiga gåvor och denna storslagna ärbarhet har Allâh även begåvat människan med förståndet. Till följd av förståndet ansvarar hon för gudomliga förpliktelser med vilket hon begriper och förstår dem. Därtill har Han skänkt henne naturligheten som godtar Allâhs sändebuds (sallâ Allâh ´alayhim wa sallam) förkunnade uppenbarelser och sanna religion som Han […]

156. al-Qummîs första förvrängning av al-Anfâl

al-Qummî sade: ”Han sade: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ”Troende är enbart de som bävar i sina hjärtan då de hör Allâhs namn nämnas, och som känner sig stärkta i tron då de […]

9. De hedniska kvinnornas slöja

Också sade Hâfidh Ibn-ul-Qattân: ”Vår förståelse av att versen tillsynes undantar ansiktet och händerna stöds av Hans ord: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ”Låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen.” Det innebär att örhängena kunde synas när deras ansikten var avtäckta. Således befalldes de att täcka sina barmar så att inget av det […]

1. Hadîth ”Den som tar en väg för att söka kunskap…”

84 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som tar en väg för att söka kunskap, underlättar Allâh åt honom för det en väg till paradiset.”1 Rapporterad av Muslim och andra. 1Autentisk.