Islam förbjuder orättvisa mot hedningar

Allâh (´azza wa djall) sade: وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ”Och låt inte hat mot dem som spärrade vägen för er till den heliga Moskén driva er till angreppshandlingar.”1 Här förbjuder Allâh muslimerna att drivas av hat mot hädarna som spärrade vägen för dem till den heliga Moskén så […]

37. Favör och rättvisa

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 35 – Alla styrs av Hans vilja, vissa erhåller Hans favör medan andra erhåller Hans rättvisa. FÖRKLARING Inga slavar undkommer Allâhs vilja. Vissa erhåller Hans favör, det vill säga de goda och lydiga. Andra erhåller Hans rättvisa, det vill säga de otrogna och avgudadyrkarna. Det är vad som tillkommer Hans […]

11. Qunût

[15] Efter Qur’ân-läsningen och innan Rukû´ läses ibland Qunût-bönen profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde sin sonson al-Hasan bin ´Alî (radhiya Allâhu ´anhumâ). Den lyder på följande sätt: اللهم اهدِنا فيمَن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقِنا شر ما قضيت [ف]انك تقضي ولا يقضى عليك [و]اٍنه لا يذل […]

Döda som får förtalas

al-Bukhârî sade: 1393 – Âdam berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från al-A´mash, från Mudjâhid, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Förtala inte de döda. De har anlänt till vad de har gjort.” Hadîthen har brukats som bevis för att allt förtal av döda är […]

De värsta hädarna är österlänningar

Mâlik nämnde att Abû Hurayrah återberättade från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Otrons kulmen ligger i Öst. Stolthet och högmod finns i häst- och kamelägarna och de högljudda iklädda kamelull. Lugnet finns i fårägarna.” Att otrons kulmen ligger i Öst betyder att de värsta hädarna är österlänningar. Det var dåtidens perser […]

Pengar till Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Är det förbjudet slöseri med pengar att ge pengar till Ahl-ul-Ahwâ’? Svar: Det är inte slöseri med pengar om syftet är att vinna deras hjärtan och få dem till det goda. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde så med de största hädarna. Pengar kan påverka och gagna otrogna och vilsna. Om man hoppas […]

Helvetet som skall upphöra

Från vissa Salaf rapporteras det att helvetet kommer att upphöra existera efter en lång tid. De argumenterar med rapporteringar där merparten är svaga. Exempelvis sägs det att ´Umar och andra sade: ”Om Eldens invånare hade vistats oändligt länge i Elden skulle de en dag kommit ut ur den.”1 De säger att syndarnas sorti är inte […]