Guldtänder ruttnar aldrig

Fråga: Med dagens moderna tandvård har guldtänder ersatts med bättre proteser. Är det fortfarande tillåtet att bruka guldtänder? Svar: Ja, det är harmlöst. Man bortprioriterar inte guld bara för att det finns andra alternativ. Därtill har guld unika drag. Det ruttnar exempelvis aldrig.

Allmosa på bostäder

Fråga: Jag äger en lägenhet som jag bor i. Samtidigt bygger jag en annan bostad. När den är färdigbyggd tänker jag bosätta mig i den och sälja lägenheten. Skall allmosa betalas på lägenheten som jag bor i för tillfället samt bostaden som håller på att byggas? Svar: Du är inte skyldig att betala allmosa på […]

Allmosor får inte sinkas

Fråga: Vad är domen för att sinka allmosa på guld? Svar: Allmosor får inte sinkas, oavsett om de är på guld eller någonting annat. Det enda undantaget är om allmosegivaren inte kan hitta någon berättigad allmosetagare varvid han sinkar betalningen tills han hittar någon; det är harmlöst. Dock måste tidpunkten markeras inför det kommande året. […]

Allmosa på sparade pengar till giftermål och husbygge

Fråga: Skall allmosa betalas på pengar sparade till giftermål och husbygge? Svar: Ja, så länge pengarna uppnår den förpliktigande gränsen under ett helt år. Det är inget krav att pengar är ämnade för handel eller något annat för att det skall vara obligatoriskt att betala allmosa på dem. När det finns pengar, guld eller silver […]

Betalas allmosa på handelsvaror?

Fråga: Betalas allmosa på handelsvaror? Svar: Sett till att handelsvaror är egendomar är det obligatoriskt att betala allmosa på dem. Allâh (ta´âlâ) sade: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ”Tag då emot något av dem som välgörenhet.”1 Likaså åsyftar handelsvaror valutor, det vill säga guld och silver; guldmynt och silvermynt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade […]

Mat och guld är än värre

33 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som dricker ur guld- och silverbägare gurglar bara helvetets eld i sin mage.” Autentisk. Muslim rapporterade den via ´Alî bin Mishar, från ´Ubaydullâh, från Nâfi´ med formuleringen: ”Den som äter eller dricker ur silver- och bägare gurglar bara helvetets eld i sin mage.” Sedan […]

Studentens förhållande till de lärde

3417 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som dricker ur silver- och [guld]bägare gurglar bara helvetets eld i sin mage – så länge han inte ångrar sig.” Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (23/388): Ahmad bin Zuhayr at-Tustarî berättade för oss: ´Ubaydullâh bin Sa´d berättade för oss: Min fader berättade för […]

Vet inte när hon fick allt guld

Fråga: En kvinna äger guld men vet inte när hon besatt hela mängden. Får hon skjuta upp på allmosan till och med datumet då hon besatt det sista guldet? Svar: Hon får betala i förskott men inte i efterskott. Så fort allmosan blir obligatorisk att betala måste den betalas och får inte sinkas utan någon […]

Make säljer makans guld

Fråga: Om maken är i behov av pengar. Får han sälja makans guld utan hennes vetskap? Svar: Nej, det får han inte göra. Det är hennes rätt. Han får inte behandla henne orättvist och beslagta hennes rätt så länge hon inte tillåter det med nöje.

Förgyllda klockor för män och kvinnor

Fråga: Vad är domen för klockor förgyllda i vitt guld? Svar: Förgyllda klockor är lovliga för kvinnor och olovliga för män. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd ju guld för det manliga könet. Vad beträffar vitt guld, så känner jag inte till något sådant. Allt guld är guldaktigt. Måhända syftar frågeställaren på silver. Silver […]

Allmosa på hyra

Fråga: Vad är domen för allmosa på hyra som kommer in från uthyrda lägenheter? Uthyraren får inte hela hyran på en gång utan två tre gånger om året. Svar: Allmosa betalas inte på hyran som kommer i etapper och spenderas omgående. Undantaget är att hela inkomsten kommer på en gång. Exempel på det är personen […]

Sûfî förvandlas till elefant och gör jord till guld

Min mäster Shaykh Husayn Abû ´Alî… Shaykhen hörde till de största vetarna. Han besatt många förvandlingar. Ibland kunde du se honom i skepnaden av en soldat. En annan gång i skepnaden av ett rovdjur. En tredje gång i skepnaden av en elefant. En fjärde gång i skepnaden av ett barn och så vidare. I fyrtio […]

Sûfî omvandlar saker till guld med sin blick

Min mäster Yûsuf al-´Adjmî al-Kawrânî… När han brukade komma ut ur sitt ide var hans ögon som glödande kol. Allt han fick syn på blev till rent guld. En gång fick han syn på en hund varvid alla andra hundar underordnade sig den. När den stod stilla stod även de stilla, när den gick gick […]

Sûfiyyahs hunddyrkan

Aldrig någonsin har mänskligheten dyrkat hundar. Dock har Sûfiyyah reformerat den sortens avguderi och uppfunnit nya avgudar så att de kan dyrka något inte ens de nedrigaste avgudadyrkarna har dyrkat. Jag har ju dessförinnan citerat at-Tilmsânî som ansåg att hundkopplet är Sûfiyyahs herre. Också citerade jag Muhammad Bahâ’-ud-Dîn som berättade hur hans lärare dyrkade hundar […]

ar-Rûmîs Sudjûd till at-Tabrîzî

al-Aflâkî sade: ”Nära vänner har berättat hur vår mäster – Djalâl-ud-Dîn ar-Rûmî – skickade iväg sin son Sultân Walad och sade: ”Ta med dig några vänner för att leta rätt på vår mäster Shams-ud-Dîn. Ta med dig guld och silver. När du kommer till Tabrîz skall du fylla hans skor med dem och vänd dem […]

Var ren

al-Bukhârî sade: 661 – Qutaybah berättade för oss: Ismâ´îl bin Dja´far berättade för oss, från Humayd som sade: ”Anas blev frågad om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bar ring. Han svarade: ”Ja. En natt sköt han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp på ´Ishâ’ till halva natten. Efter att han hade bett vände han […]

Juvelknappar

Fråga: Är det tillåtet med knappar av juveler? Svar: Så länge de inte är av guld så är de harmlösa.

73. Ahl-us-Sunnahs förhållande till följeslagarna

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs principer hör att de vare sig känner något agg mot eller förtalar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. De är som Allâh (ta´âlâ) beskrev dem när Han sade: وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا […]

Beställer guld hos juvelerare

Fråga: Får jag beställa guld av en juvelerare som han inte äger och därmed slutföra köpet? Svar: Nej. Det är inte tillåtet förrän det går från hand till hand. Valutahandel måste gå från hand till hand på plats.