Alla religioner är ett enligt Sûfiyyah

Dr Muhammad Mustafâ Hilmî sade när han kritiserade Ibn Taymiyyah för hans kross av Sûfiyyahs otro då de tror på religionsenighet: ”Vilket liv är ljuvligare och fullkomligare än det som erbjuder kärlek, brödraskap och jämställdhet i enlighet med Ibn-ul-Fâridhs teori om enighet? Älskaren och den älskade är ett, skapelsen och Sanningen är ett, alla religion […]

21. Allâhs eviga egenskaper

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 12 – Han var evig med Sina egenskaper innan Han skapade Sin skapelse. FÖRKLARING Inget fanns innan Allâh. Det betyder att Han är beskriven med fullkomliga egenskaper. Hans egenskaper är eviga och ändlösa. Så som Han är den Förste utan början är också Hans egenskaper eviga som medföljer Honom (subhânah). […]

Bättre dogm än många som tillskriver sig islam

Den femtonde hadîthen: ´Imrân bin al-Husayn berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till hans fader: ”Husayn! Hur många gudar dyrkar du?” Han svarade: ”Sju, sex på jorden och en ovanför himlen.” Då sade profeten: ”Vem vänder du dig till vid hopp och fruktan?” al-Husayn svarade: ”Till Honom som är ovanför himlen.” Då […]