Kanonen och fastan

Fråga: En man i Haram visste inte när fastan började så han åt och drack till slutet av böneutropet. Dock fick han höra att han är sen eftersom fastan börjar med kanonaden. Vad gäller här? Svar: I Makkah lyder kanonaden för att folk skall sluta äta och dricka, inte för att gryningen har fallit in. […]

Tvivel på gryning och solnedgång

Fråga: En person tvivlar huruvida gryningen har slagit in eller inte. Får han fortfarande äta och dricka? Svar: Han får äta och dricka till dess att gryningen är klar. Allâh (ta´âlâ) sade: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ ”Och ni får äta och dricka […]

11. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

62 – al-Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: ´Abdul-A´lâ bin Wâsil och ´Alî bin Muslim underrättade oss…: Också Muhammad bin al-Djund Yasâbûrî underrättade oss: Ahmad bin Muhammad bin Yahyâ bin Sa´îd underrättade oss…: Också Abû Bakr an-Naysâbûrî och andra underrättade oss: al-´Abbâs bin Muhammad bin Hâtim underrättade oss: Muhâdhir bin al-Muwarri´ underrättade oss: al-A´mash underrättade […]

Därav Ibn Taymiyyahs upprepade al-Fâtihah

Under tiden jag vistades i Damaskus spenderade jag merparten av dagarna och många nätter tillsammans med Ibn Taymiyyah. Han brukade låta mig vara nära honom så att vi satt bredvid varandra. Jag brukade höra vad han läste och bad. Från gryningen till soluppgången läste han al-Fâtihah upprepande gånger. Tyst frågade jag mig själv varför han […]

1. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

52 – Abû ´Abdillâh al-Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: Yûsuf bin Mûsâ berättade för oss: Djarîr underrättade oss, från Mansûr, från Abû Ishâq, från Abû Muslim al-Agharr, från Abû Sa´îd och Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sinkar till dess att nattens första […]

Den mest autentiska rapporteringen om Allahs nedstigning

217 – Kapitel om Herrens (´azza wa djall) nattliga nedstigning till den nedersta himlen 446 – Qutaybah berättade för oss: Ya´qûb bin ´Abdir-Rahmân al-Iskandarânî berättade för oss, från Suhayl bin Abî Sâlih, från hans fader, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Nattligen stiger Allâh ned till den […]

38. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

50 – Muhammad bin Sahl bin al-Fadhl och Muhammad bin ´Abdillâh bin al-Husayn al-´Allâf berättade för oss: Humayd bin ar-Rabî´ berättade för oss: Khâlid bin Makhlad underrättade oss: Muhammad bin Dja´far bin Abî Kathîr berättade för mig: Suhayl berättade för mig från sin fader, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Böneutropare glömmer läsa morgonfrasen

Fråga: Hur lyder domen i fall böneutroparen glömmer säga: الصلاة خير من النوم ”Bön är bättre än sömn.”? Svar: Det är allom bekant bland de lärde att hans böneutrop är korrekt. Den morgonfrasen är enkom rekommenderad och inte obligatorisk. Beviset för det är att ´Abdullâh bin Zayd (radhiya Allâhu ´anh) drömde inte om den när […]

37. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

49 – al-Qâdhî Abû ´Abdillâh al-Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: Ya´qûb bin Ibrâhîm berättade för oss: ´Abdullâh bin Bakr as-Sahmî berättade för oss… Också Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Muhammad bin ´Abdil-Malik berättade för oss: Yazîd bin Hârûn berättade för oss: Hishâm bin Abî ´Abdillâh ad-Dastawâ’î berättade för oss, från Yahyâ bin Abî […]

Då börjar fastan

al-Bukhârî sade: 11 – Kapitel om den blindes böneutrop på någons besked 617 – ´Abdullâh bin Maslamah berättade för oss, från Mâlik, från Ibn Shihâb, från Sâlim bin ´Abdillâh, från hans fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Bilâl kallar till bön på natten. Ät och drick tills att Ibn […]

Då kallar två böneutropare till Fadjr

al-Bukhârî sade: 11 – Kapitel om den blindes böneutrop på någons besked 617 – ´Abdullâh bin Maslamah berättade för oss, från Mâlik, från Ibn Shihâb, från Sâlim bin ´Abdillâh, från hans fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Bilâl kallar till bön på natten. Ät och drick tills att Ibn […]

Minimivistelsen i Minâ

Fråga: Måste man vara i Minâ till gryningen eller får man bege sig tidigare därifrån? Svar: De lärda säger att vallfärdaren måste spendera merparten av natten i Minâ. Två tredjedelar av natten vill säga. Antingen i början av natten eller också i slutet. Mer än hälften alltså.