Så mister man vistelsen i ´Arafah

Fråga: När upphör tiden för vistelsen i ´Arafah såtillvida att man anses ha gått miste om den? Svar: Så fort gryningen infaller på ´Îd-dagen. Om han inte kommer till ´Arafah förrän gryningen på ´Îd-dagen infaller, går han miste om vallfärden. Men om han bara skulle vistas ett ögonblick i ´Arafah, från att solen lämnar medianen […]

Anländer till Muzdalifah efter gryning

Fråga: På grund av väldig folkmassa kom jag fram till Muzdalifah efter gryningen. Måste jag sona nu? Svar: Om du färdades mot Muzdalifah och blev sinkad av folkmassan, är du inte ålagd någonting. Ty du är ursäktad.

Återvänder till Minâ på småtimmarna

Fråga: Natten till den 11:e bad jag ´Ishâ’ i Minâ. Därefter begav jag mig till Heliga moskén för att utföra Tawâf-ul-Ifâdhâh. På grund av den stora folkmassan kom jag inte tillbaka till Minâ förrän två timmar innan gryning. Vad åligger mig? Svar: I och med att du återvände de två sista timmarna, tillbringade resten av […]

Tiden för fastans avsikt

Fråga: Är det tillåtet att avse en handling under dess gång och inte före den? Svar: Nej, den måste vara med från början. Obligatorisk fasta måste avses innan gryning. Dock är det harmlöst att avse frivillig fasta under dagen förutsatt att personen har varken ätit eller druckit under dagen. Det är tillåtet.

Börjar fasta vid middagstid

Fråga: En kvinna vaknade vid middagstid och hade inte avsett att fasta före läggdags. Därefter började hon fasta för att ta igen en missad dag från Ramadhân. Är det giltigt? Svar: Nej. Obligatorisk fasta är ogiltig om den inte avses natten innan, oavsett om det handlar om Ramadhân, kompenserad fasta, soning eller ed. Frivillig fasta […]

Tvekar på gryning och solnedgång

Fråga: Vad är domen för personen som tvivlar på gryning och solnedgång varefter han äter, dricker eller har samlag i det skedet? Svar: Det korrekta är att han måste ta igen dagen. Har han haft samlag måste han även sona, menar de flesta lärde. Den åtgärden ska tas för att den fastande ska skydda sin […]

Ren innan gryning

Fråga: En kvinna blev ren innan gryning och badade. Vad är domen? Svar: Hennes fasta är korrekt om hon är säker på att hon blivit ren innan gryning. Det viktiga är att hon är säker på sin sak, ty många kvinnor tror felaktigt att de blivit rena. Kvinnorna brukade skicka bomullstussar innehållande gula utsöndringar till […]

Ändrad avsikt under fastan

Fråga: En man avsåg att avbryta fastan varefter han ändrade sig. Vad är domen för det? Svar: Fastan är avbruten och ogiltig. Därtill måste han ta igen den dagen eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får vad han har avsett.”1 När han avsåg att […]

När måste fastan inledas?

Fråga: När måste fastan inledas? Är det när böneutropet inleds eller när det har avslutats? Svar: När man övertygas om gryningens infall eller får ett pålitligt besked om det blir det obligatoriskt att börja fasta. Allâh (ta´âlâ) sade: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ […]

Äter under böneutropet

Fråga: Vad är domen för att äta under böneutropet? Svar: Det beror på böneutroparen. Om han kallar till bön först när han övertygats om gryningens infall, blir det obligatoriskt att sluta äta och dricka. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Bilâl kallar till bön på natten. […]

Malare får i sig mjöl under fastan

Fråga: Det kan hända att spannmålsmalare får i sig mjöl medan de fastar. Påverkar det deras fasta? Svar: Nej, fastan är fortfarande giltig. Ty det han får i sig sker ofrivilligt. Härmed vill jag också påpeka att samlag, mat, dryck och annat bryter fastan bara när följande villkor uppfylls: 1 – Vetskap. Man skall ha […]

Sufistisk tragikomedi: Träffa at-Tidjânî en måndag och du hamnar i paradiset

Därefter sade Shaykh Ahmad at-Tidjânî: ”Jag frågade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Gäller denna dygd särskilt den som anammar erinran från mig muntligt eller också alla andra om än via mellanhand?” Han sade: ”De som du ger tillstånd till och förkunnar sedermera erinran till andra är som de som anammar den från dig muntligt. […]

2. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

53 – Muhammad bin Nûh an-Naysâbûrî berättade för oss: Ahmad bin Muhammad bin Yahyâ bin Sa´îd underrättade oss: Husayn bin ´Alî underrättade oss, från Fudhayl… Också al-Husayn bin Ismâ´îl underrättade oss: ´Abdullâh bin Muhammad bin Shâkir underrättade oss: Husayn (det vill säga Ibn ´Alî al-Dju´fî) underrättade oss: Fudhayl bin ´Iyâdh underrättade oss, från Mansûr, från […]

Böneutrop innan tid

al-Bukhârî sade: 13 – Kapitel om böneutrop innan gryning 621 – Ahmad bin Yûnus berättade för oss: Zuhayr berättade för oss: Sulaymân at-Taymî berättade för oss, från Abû ´Uthmân an-Nahdî, från ´Abdullâh bin Mas´ûd, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Låt inte Bilâls böneutrop sätta stopp för er måltid. Han ropar till […]

35. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

47 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Ahmad bin Mansûr berättade för oss: Ya´qûb bin Ibrâhîm bin Sa´îd berättade för oss: Min fader berättade för mig, från Muhammad bin Ishâq: Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî berättade för mig från ´Atâ’, Umm Sabiyyahs slav, från Abû Hurayrah som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ […]

Då är det bäst för alla att be

Fråga 23: Lekmännen säger att det är bäst för kvinnan att be när samlingen har bett klart i moskén. Har det någon grund? Svar: Det är grundlöst. Precis som för alla andra är det bäst för kvinnan att be så fort tiden går in. Det enda undantaget är ´Ishâ’ som hon bör be efter den […]

32. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

44 – Abû Muhammad bin Sâ´id och Muhammad bin Sulaymân an-Nu´mânî berättade för oss: Muhammad bin ´Amr bin Hannân berättade för oss: Baqiyyah bin al-Walîd berättade för oss: ´Ubaydullâh bin ´Umar berättade för oss, från Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî, från sin fader, från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) […]

Ingen arabiska, ingen kunskap

Hâfidh Abû Nu´aym bin ´Adî sade: Jag hörde ar-Rabî´ säga flera gånger: ”Om du bara hade sett ash-Shâfi´î och hans retorik och vältalighet skulle du förundrats. Om han hade skrivit sina böcker utmed den arabiska som han brukade debattera med oss på skulle vi inte klarat av att läsa dem på grund av hans vältalighet […]

29. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

41 – al-Qâdhî Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: Abûs-Sâ’ib Sâlim bin Djunâdah berättade för oss: ´Abdullâh bin Numayr underrättade oss, från ´Ubaydullâh bin ´Umar, från Sa´îd bin Abî Sa´îd, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Om det inte hade varit för att jag inte vill besvära […]