Mycket grundlöst hos al-Ghazâlî

3 – ”Mäns beslutsamhet rubbar berg.” Det är ingen hadîth. Shaykh Ismâ´îl al-´Adjlûnî sade i ”Kashf-ul-Khifâ’”: ”Jag har inte kunnat hitta den som hadîth. Dock har vissa citerat den från Shaykh Ahmad al-Ghazâlî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mäns beslutsamhet rubbar berg.” Det får undersökas.” Jag har undersökt den […]

Mellan Iqâmah och bön

Fråga: Jag har märkt att många bedjare tar upp händerna i åkallan efter att böneutroparen läst Iqâmah och innan Takbîr. Har det rapporterats? Svar: Det är grundlöst. Det har inte rapporterats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste något mellan Iqâmah och bön. Inte heller har det återberättats att han lyfte upp händerna i […]

al-Fâtihah efter vigsel

Fråga: Vad är domen för att läsa al-Fâtihah efter vigseln? Svar: Det är grundlöst. Det finns ingen grund för att läsa al-Fâtihah. Vigseln går ut på att kvinnans ges bort (الايجاب) och godtas (القبول). Vi saknar vetskap om att al-Fâtihah skall läsas.

Handen på Qur’ânen

Fråga: Vad är domen för att lägga handen på Qur’ânen i samband med svordom? Svar: Det är grundlöst. Qur’ânen skall inte nedvärderas i samband med svordom. Det finns inget bevis för det.

Vattenrester mot onda ögat

Fråga: Är det skrockfullt att dricka resterna av vattnet i glasen för att skydda sig mot det onda ögat? Svar: Det är grundlöst. Det onda ögat avvärjs med erinran, exorcism och åkallan.

Ta i trä

Fråga: När någon skall skriva ett prov eller ha en arbetsintervju blir de tillsagda att ta i trä… Svar: Det är grundlöst. Han skall nämna Allâh och be Allâh om framgång i intervjun och provet. Han skall åkalla Allâh (´azza wa djall).