Sanningen om ash-Shâfi´s fina innovation

Hâfidh Abû Nu´aym återberättade en berättarkedja från Ibrâhîm bin al-Djunayd: Harmalah bin Yahya berättade för oss: Jag hörde ash-Shâfi´î säga: ”Det finns två sorters innovationer: berömvärd innovation och fördömd innovation. Den som stämmer överens med Sunnah är berömvärd och den som går emot Sunnah är fördömd.” Han argumenterade med ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) ord: ”Detta […]