21. Muhammads kall

Den femte var profeternas mästare och sigill Muhammad bin ´Abdillâh (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han fick erhålla det största och mest fulländade och kompletta budskapet. Allâh sände honom som en nåd till skapelserna för att ge glada budskap, varna och kalla till Allâh. Han vägledde till allt gott och varnade för allt ont. Vilka […]

När Ka´bah går sin väg för att besöka Sûfiyyah

Helgonens underverk är bekräftade. I boken ”al-Bahr” heter det: ”Om Ka´bah lämnar sin plats för att besöka underverksmänniskor är det tillåtet att be mot dess mark.”1 I boken ”al-Mudjtabâ” står följande: ”Medan människorna stod och bad på Ibn-uz-Zubayrs och al-Hadjdjâdjs tid lyftes byggnaden upp i luften för att återgå till Ibrâhîms och dess ursprungliga grunder.” 1al-Bahr […]

10. Nûhs kall

Att tala om profeternas kall till Tawhîd och alla svårigheter som de stötte på tar för mycket plats här och nu. Därför skall jag fatta mig kort och nämna enkom fem profeters (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) kall. Deras kall kommer att leda oss till en klarhet vars natt är lika tydlig som dess dag […]